Jūsų dėmesiui pristatome Reformacijos 500 metų sukakties minėjimui skirtą logotipą, kuris buvo sukurtas vykdant atitinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plano patvirtinimo“ priemonę.

Ženklo koncepcija ir simbolika .pdf

LOGOTIPO KONCEPCIJA. Logotipe siekiama į vieną žinią sujungti Reformacijos pradžią, jos tęstinumą bei svarbiausią Reformacijos viziją – nuolat atsinaujinančią, atvirą, Dievui ir žmonės karštai tarnaujančią Bažnyčią.

LOGOTIPO SIMBOLIKA. Stilizuota R raidė vaizduoja bažnyčios fasadą – atviras duris ir kryžių virš jų. Atviros bažnyčios durys primena Reformacijos pradžią (manoma, kad visų pirma ant Vitenbergo pilies bažnyčios durų Martynas Liuteris 1517 m. spalio 31 d. paskelbė savo 95 tezes, įžiebusias Reformacijos ugnį) ir simbolizuoja viena kitai atsivėrusias Bažnyčią ir visuomenę. Simbolis yra raidė, nes Reformacijos dienomis Bažnyčia prabilo į visuomenę gimtąja kalba ir spausdintu žodžiu. Paprastas kryžius – Reformacijai būdingas išganymo tik per tikėjimą į Jėzų Kristų akcentavimas.

Stilizuotos R raidės spalvos simbolika – degtų plytų, molio, ugnies atspalviai. Molis simbolizuoja paslankią medžiagą, kuri atspindi Reformacijos viziją – besikeičiančią, žengiančią į visuomenę, tačiau savo Viešpačiui ir krikščioniškoms vertybėms ištikimą bažnyčią. Plytos simbolizuoja tikinčiuosius, iš kurių „statoma“ Bažnyčia. Tai – ne pastatas ar tam tikra institucija, bet visų Kristumi tikinčių žmonių bendruomenė.

ŠRIFTAS IR SPALVA. Logotipo šriftas (GILROY) yra šiuolaikiškas. Mažosios raidės lengvai skaitomos, tai suteikia ženklui lengvumo. Pakankamai ryškus skaičius 500 atitinka solidžią sukaktį. Šriftui pasirinktas šalto grafito atspalvis, suteikiantis gilumos ir gyvybės. Stilizuotos R raidės spalva pasvirajame brūkšnyje tarp metų sukuria pusiausvyros ir užbaigtumo įspūdį.

ŽENKLO NAUDOJIMO VIZUALIZACIJAI GALIMYBĖS. „Talpi“ ženklo plokštuma leidžia jį išnaudoti kaip rėmus fotovizualizacijai. Ženkle įrėmintos nuotraukos suteikia jam gyvybės, perteikia pasakojimą bei pritraukia įvairias amžiaus grupes. Toks ženklo panaudojimas – gera idėja įvairaus formato vizualizacijai ruošti. Ženklo grafika lengvai pritaikoma prie lapo arba pagrindo formato, suteikia jam paslankumo – tai patrauklu kuriant idėjas socialiniuose tinkluose bei mobiliesiems įrenginiams pritaikytuose tinklapiuose.

ŽENKLO PRISTATYMĄ PARUOŠĖ: Evangelinių bendruomenių iniciatyvinė grupė „Reformacijai 500“. Dizainerė Jurga Karosaitė.

Visas institucijas, įstaigas, organizacijas, religines bendruomenės ir kitus subjektus, planuojančius prisidėti prie Reformacijos 500 metų sukakties minėjimo, kviečiame atsisiųsti ir naudoti šį logotipą Reformacijos metams skirtuose spaudiniuose, renginių pristatymuose, lauko reklamoje ir pan.

Reformacija 500 logotipo versijos parsiuntimui

Logotipas .ai
Logotipas .eps
Logotipas .jpg
Logotipas .pdf
Logotipas .png

Reformacija 500 logotipo pavyzdžiai