Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius

Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. bajorų šeimoje. Jis studijavo Krokuvoje, Vitenberge ir kituose Europos universitetuose, gerai mokėjo biblines hebrajų ir graikų kalbas. Grįžęs į Lietuvą 1538–1541 m. A. Kulvietis tapo Šventosios Onos bažnyčios pamokslininku ir skelbė protestantiškas idėjas. Buvo labai gerai išsilavinęs, galbūt netgi vienas mokslingiausių to meto lietuvių, todėl labai akcentavo švietimo ir mokymosi reikšmę. 1539 m. Vilniuje drauge su bendraminčiais jis (nepaisant draudimų) įsteigė pirmąją aukštesniąją mokyklą. Šioje mokykloje ne tik buvo mokoma įprastų dalykų, antikinių kalbų, bet ir skelbiamos Reformacijos idėjos. Be kitų dalykų, ypač buvo akcentuojama gimtoji lietuvių kalba. A. Kulviečio mokykla su maždaug 60 mokinių buvo pirmoji protestantiška švietimo įstaiga, sąmoningai sulaužiusi katalikišką švietimo monopolį. Visgi vyskupas Alšėniškis pasiekė, kad Zigmantas Senasis mokyklą uždraustų. Kulvietis bandė ieškoti karalienės Bonos Sforcos užtarimo nusiųsdamas jai laišką „Tikėjimo išpažinimas“ – pirmąjį Lietuvoje evangeliško tikėjimo (t. y. protestantiško evangelikų liuteronų tikėjimo) dokumentą. Bet nieko tuo nepasiekęs, 1542 m. Abraomas Kulvietis su kitais Reformacijos šalininkais buvo priverstas bėgti į Prūsiją. Ką tik įsikūrusiame Karaliaučiaus universitete tapo pirmuoju graikų kalbos profesoriumi, taip pat dėstė hebrajų kalbą ir aiškino psalmes. Prieš pat mirtį Kulvietis vėl apsigyveno Lietuvoje, kūrė krikščioniškas (evangeliškas) giesmes ir vertė psalmes. Mirė gerokai per anksti, sulaukęs vos 35 metų (1545 m.).

Parengė Holger Lahayne

Taip pat siūlome peržiūrėti paskaitos „Abraomas Kulvietis – Europos Reformacijos ir raštijos pradininkas LDK“ vaizdo įrašą. Pranešėjas – istorikas, LEU Humanitarinio fakulteto doc. dr. Deimantas Karvelis. Paskaita skaityta 2017 m. kovo 16 d. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.