2016 m. gruodžio pradžioje įvyko Rusijos protestantiškų bažnyčių konsultacinės tarybos posėdis, kuriame buvo aptartas pasirengimas Reformacijos 500 metų sukakties minėjimui. Posėdyje dalyvavo Evangelikų liuteronų Bažnyčios ir kitų evangeliškų bendruomenių sąjungų atstovai, o jį moderavo Jungtinės Rusijos evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) sąjungos vadovo pirmasis pavaduotojas, vyskupas Konstantinas Bendasas (Константин Бендас).

„Jau šiandien Rusijos protestantiškos bažnyčios yra suplanavusios apie 200 renginių, skirtų Reformacijos 500 metų sukakčiai paminėti, – informavo vyskupas. – Penkiuose regionuose sukurtos ir veikia šventinių renginių organizavimo darbo grupės, dar keliuose regionuose tokios darbo grupės kuriamos. Be to, vis dar neturime informacijos iš nemažo skaičiaus regionų. Tokią informaciją privalome surinkti iki 2016 m. pabaigos, kad galėtume sudaryti su 2017 m. Reformacijos dienos minėjimu susijusių priemonių planą.“

Susitikimo metu buvo svarstomi keli tarpbažnytiniai projektai, kurių paruošiamieji darbai jau prasidėjo. Pavyzdžiui, kitų metų spalio mėnesį Maskvoje planuojama surengti koncertą „Reformacijos muzika“, kuriame skambės žymių kompozitorių protestantų kūriniai. Rusijos Federacijos visuomenės rūmuose planuojama organizuoti apskritojo stalo diskusijas. Ypatingai svarbūs bus renginiai Sankt Peterburge – su istoriniu Rusijos protestantizmu glaudžiai susijusiame mieste.

Susitikimo dalyviams buvo pristatytas spektaklis apie sekmininkų judėjimo buvusioje SSSR pradininko, pastoriaus Ivano Voronajevo (Иван Воронаев) gyvenimą „Pasišventusieji iš Rusijos“, kurį planuojama rodyti įvairiuose šalies regionuose. Spektaklis sukurtas remiantis archyviniais dokumentais. Buvo aptarti jubiliejui skirti leidybos projektai, tarp kurių galima paminėti unikalų mokslinį veikalą – rengiamą enciklopedinį žodyną „Protestantizmas – 500 metų kelias“. Taip pat planuojama pakartotinai išleisti pataisytą ir papildytą knygą „Rusijai tarnavę protestantai“, numatomi ir kiti leidybos projektai. Ypatingas dėmesys 2017 m. bus skiriamas su protestantizmo plėtra Rusijoje susijusioms istorinėms vietoms įamžinti, pavyzdžiui, molokanų (XVIII a. pab. Rusijoje savarankiškai susiformavusios konfesijos, kurios mokymas artimas protestantizmui) maldos namams Blagoveščenske. Nemažai projektų, skirtų Reformacijos dienos renginiams populiarinti, bus įgyvendinti internete.

Susitikimo dalyviai sutarė, jog būtina raginti bažnyčių atstovus iš anksto planuoti renginius siekiant, kad Reformacijos 500 metų sukaktis būtų paminėta visuose Rusijos regionuose.

Šaltinis 316NEWS.