Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. XII-2349 „Dėl 2017 metų paskelbimo Reformacijos metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. 1154 nutarė patvirtinti Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo planą.

Vyriausybė taip pat nustatė, kad minėtas priemonių įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms ir įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Net trisdešimt į minėtą planą įtrauktų priemonių bus įgyvendinamos per visus 2017 m. pradedant jau nuo sausio mėnesio. Priemonės pagal pobūdį suskirstytos į keturias grupes: mokslinės konferencijos, kultūrinės, edukacinės ir įamžinimo veiklos, leidybinė veikla ir viešinimo bei skaitmeninimo priemonės.

Numatyta, kad į Reformacijos 500 metų sukakties minėjimą įsitrauks Kultūros ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos radijas ir televizija, savivaldybės (Vilniaus miesto, Biržų bei Šilutės rajonų), aukštojo mokslo įstaigos (Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas, Vilniaus edukologijos universitetas), Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčią, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia ir kitos institucijos, įstaigos ir organizacijos.

Visas Vyriausybės nutarimo tekstas ir priemonių sąrašas paskelbtas Lietuvos Respublikos teisės aktų registre.

Darbo grupės „Reformacijai 500“ informacija