2016 m. lapkričio mėn. Reformacijos 500-osios metinės pradėtos švęsti Reformacijos mieste Ženevoje. Iškilmingo renginio metu buvo pristatytas tarptautinis projektas – „Reformacijos sunkvežimis“, kuris iš Ženevos keliaus po 67 Europos miestus, išsibarsčiusius net 19 valstybių. Visą miestų sąrašą galima rasti Reformacijos kelių žemėlapio svetainėje.

Šia proga išrinktasis Šveicarijos viceprezidentas Alainas Bersetas Alainas Bersetas Reformaciją apibūdino kaip judėjimą, „kurio dvasinė, kultūrinė, visuomeninė ir politinė įtaka pusę tūkstantmečio formavo dideles pasaulio dalis“. Politikas jubiliejiniais metais ragino gilinti tarpkonfesinį dialogą, nes, pasak jo, tarp protestantų ir Romos katalikų yra kur kas daugiau bendrumo nei skirtumų.

Ekumeninio aspekto svarbą jubiliejiniais metais taip pat pabrėžė Šveicarijos protestantiškų bažnyčių federacijos prezidentas Gottfriedas Locheris. Protestantiškų bažnyčių federacijai svarbiausia ne tai, ką Liuteris savo tezėse paskelbė prieš 500 metų, o tai, ką Reformacija reiškia dabartinei ir ateities kartoms. „Atvirai mąstykite, laisvai veikite, naujai tikėkite“ – tokį jubiliejinių metų šūkį pasirinko Federacija. Pasak Gottfriedo Locherio, Reformacijos esmė – yra laisvės idėja: „Visi žmonės yra lygūs prieš Dievą – šis prieš 500 metų reformatorių paskelbtas principas tapo išlaisvinančia žinia ir tokia žinia liko iki šiol.“ Taigi šia prasme Reformacija svarbi ne tik protestantams, bet ir kitus tikėjimus išpažįstantiems žmonėms bei netikintiems.

Renginio metu buvo oficialiai pristatytas „Reformacijos sunkvežimis“, kuris ateinančius šešis mėnesius keliaus po visą Europą aplankydamas net 19 šalių. „Reformacijos sunkvežimis“ kiekviename mieste sustos 36 valandoms ir pristatys vietinę Reformacijos istoriją. Galutinė sunkvežimio paskirties vieta – Vitenbergas, kuriame gyveno ir dirbo Martynas Liuteris, ir kuriame 2017 m. gegužės 20 d. bus atidaryta Pasaulinė Reformacijos paroda „Laisvės vartai“.

Taikos miestu vadinamoje Ženevoje įsikūrusios daugelio tarptautinių organizacijų būstinės, tarp jų ir Pasaulinės bažnyčių tarybos (WCC), vienijančios apie 350 protestantiškų bei stačiatikių bažnyčių, kurioms priklauso daugiau negu 500 milijonų tikinčiųjų. Pasak Pasaulinės bažnyčių tarybos generalinio sekretoriaus Olavo Fykse‘io Tveito, šių dienų bažnyčių judėjimas vienybės link simbolizuoja tai, kad „yra kelias, vedantis į tarpusavio supratimą, susitaikymą ir taiką.“

Šaltinis: Pasaulinė bažnyčių taryba