Metų paskaita „Reformacijai – 500“

Kviečiame dalyvauti metų paskaitoje „Reformacijai 500“

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia – Sinodu ir Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios konsistorija organizuoja Metų paskaitą, kurioje LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas doc. dr. Deimantas Karvelis skaitys paskaitą tema „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje…“.

Maloniai kviečiame Jus kartu su Lietuvos mokytojų ir mokyklų bendruomenėmis, kultūros, švietimo bendruomenių asociacijų ir organizacijų nariais dalyvauti metų paskaitoje, skirtoje Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti pagal 2016 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1154 „Dėl Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo plano patvirtinimo“ patvirtintą programą.

Metų paskaita vyks 2017 m. sausio 5 d. 11 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius). Apie dalyvavimą prašome pranešti registruojantis adresu http://www.smm.lt/web/lt/metu-paskaita iki š. m. gruodžio 30 d.

Linkime gražių švenčių ir laukiame Jūsų atvykstant į paskaitą.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija