Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gegužės 12 d. posėdyje nusprendė 2017-uosius paskelbti Reformacijos metais. Šį sprendimą parlamentas priėmė atsižvelgdamas į tai, kad kitais metais daugelis krikščioniškų šalių švęs 500-ąsias Reformacijos metines, pažymėdamos 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes.

Seimo nutarime, už kurį balsavo 71 Seimo narys, prieš balsavusių nebuvo ir vienas susilaikė, atkreipiamas dėmesys į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp jų – Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį. Be to, Reformacija paskatino Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje.

Kaip pabrėžiama dokumente, Vatikane buvo sudaryta bendra liuteronų ir katalikų komisija, parengusi dokumentą „Nuo konflikto iki bendrystės“, kuriuo siekiama paminėti Reformos sukaktį kaip bendrą tikėjimo išpažinimą, bendras vienybės paieškas.

Minint Lietuvos kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui svarbų įvykį priimtu nutarimu siekiama artimesnės bendrystės su visomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir visuomene.

Seimo nutarime Vyriausybei pasiūlyta sudaryti Reformacijos metų minėjimo komisiją, kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. parengtų Reformacijos metų minėjimo priemonių planą, o 2017 m. valstybės biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.

Visą nutarimo tekstą rasite Lietuvos Respublikos teisės aktų registre.
Šaltinis www.lrs.lt