Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia į bendras Reformacijos šventės pamaldas, kasmet iškilmingai švenčiamas vis kitoje parapijoje, šiais Reformacijos jubiliejaus metais kvietė Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje. Ne vieną dešimtmetį Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sostine buvusi Tauragė šiemet džiugiai švenčia ir ev. liuteronų parapijos 450 metų sukaktį.

Spalio 31-osios vidurdienį Reformacijos šventės pamaldų liturgijai drauge su LELB vyskupu Mindaugu Sabučiu ir Tauragės parapijos klebonu Mindaugu Dikšaičiu vadovavo kunigai Ričardas Dokšas, Mindaugas Kairys, Virginijus Kelertas, Vaidas Klesevičius, Jonas Liorančas, Valdas Miliauskas, Juozas Mišeikis, Reinholdas Moras, dr. Darius Petkūnas, Karolis Skausmenis, Remigijus Šemeklis, Edikas Šulcas, Saulius Varanavičius, Valdas Žielys ir Mindaugas Žilinskis. Pabūti tikėjimo namiškių bendrystėje ganėtinai gausiai, nors buvo darbo diena, susirinko įvairių LELB parapijų tikintieji.

Šventinėse pamaldose parapijos kunigas M. Dikšaitis ir LELB vyskupas M. Sabutis kalbėjo apie Reformacijos ištakas Vokietijoje ir Lietuvoje, priminė svarbiausius Martyno Liuterio gyvenimo ir mokymo epizodus.

Reformacijos jubiliejui skirtą pamokslą pagal Mt 10,24–33 sakė LELB vyskupas M. Sabutis. Perfrazavęs M. Liuterio 95-ąją tezę, jog geriau kentėti dėl tikros vilties, negu būti ramiam dėl netikros, kuri veda į pražūtį, vyskupas pabrėžė, jog švęsdami Reformaciją, švenčiame tikros vilties sugrąžinimą. Šios vilties vardas – Jėzus Kristus. Dievo malonė nėra pigi, o mums dovanota per Jo mirtį ant kryžiaus. Nukryžiuotame Dievo Sūnuje yra visi atsakymai į mūsų klausimus.

Nors daugelio susirinkusiųjų tą dieną dar laukė šventiniai renginiai savose parapijose, po pamaldų skirstytis neskubėta.

Šventinių pamaldų reportažą bei kitų Reformacijos šventei skirtų siužetų iš Lietuvos bei užsienio spalio 31-osios vakarą parodė nacionalinės televizijos LRT pagrindinė naujienų laida „Panorama“.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.10-11