Nors nuo Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykusios konferencijos „Reformacija ir šiandiena“ jau praėjo šiek tiek laiko, joje skaityti pranešimai ir išsakytos mintys išlieka aktualūs.Tad jūsų dėmesiui siūlome šios konferencijos pranešimų ir diskusijos vaizdo įrašus.

I pranešimas. „Trys Reformacijos bangos ir jų įtaka Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei“, pranešėjas prof. dr. Deimantas Karvelis.

Antrąjį pranešimą „Reformacijos pradžia ir jos įtaka Europoje“ skaitė Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis.

Trečiąjį pranešimą tema „Modernieji evangelikai – Reformacijos plėtros vaisius“ skaitė Škotijos baptistų kolegijos prorektorė, dr. Lina Toth (buv. Andronovienė).

Po pranešimų vyko diskusija tema „Evangelikai ir katalikai kartu – ko galime pasimokyti vieni iš kitų“, prie kurios prisijungė Romos katalikų kunigas dr. Saulius Matulis. Diskusijoje dalyvavo prof. dr. Deimantas Karvelis ir vysk. Mindaugas Sabutis, moderavo dr. Lina Toth.