Kėdainių krašto muziejus nestokoja idėjų ir sumanymų, kaip statiškus eksponatus bei istorines datas pristatyti originaliai, įdomiai, suprantamai. Vienas įdomiausių ir svarbiausių Kėdainių miesto istorinių laikotarpių – vadinamasis XVII a.„aukso amžius“, kuomet miestas klestėjo kone visose srityse, nuo šiol muziejaus lankytojams bus pristatomas skaitmeninėje muziejaus ekspozicijoje.

„Norime į savo muziejaus erdves pritraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus lankytojų, tad nusprendėme įdomiai ir kartu inovatyviai pažvelgti į Kėdainių istoriją, – sakė projekto sumanytojas Rimantas Žirgulis, Kėdainių krašto muziejaus direktorius. – Mes, muziejininkai, galime labai daug papasakoti apie miesto istoriją, svarbias asmenybes, tačiau susiduriame su problema, kuomet reikia vizualiai ką nors parodyti. Lankytojas susidomi, tačiau įvykiai, datos, faktai sunkiai rišasi į visumą“.

Patraukliai perteiks Radvilų giminės nuopelnus

Tad tam, kad gautos žinios būtų lengviau suprantamos ir įsimintos, buvo parengtas projektas „Kėdainių savininkai ir jų įtaka miesto raidai XVII a. skaitmeninėje muziejaus ekspozicijoje“, kurį įgyvendinant buvo sukurta multimedijos ekspozicija – 2D animacijos pagrindu sukurti, vaidybiškai profesionalių aktorių įgarsinti ir iš viso apie 15 minučių truksiantys video siužetai.

„Naudojant muziejuje saugomą istorinę medžiagą ir eksponatus, bendradarbiaujant su kūrybinių industrijų atstovais, buvo parengta patraukli ir patogi pažintinė-edukacinė interaktyvi ekspozicija. Ji leis muziejaus lankytojams iliustratyviai ir efektyviai perteikti XVII a. miestą valdžiusių kunigaikščių Radvilų giminės Biržų-Dubingių šakos atstovų nuopelnus Kėdainių miesto istorinei ir kultūrinei raidai: miesto plėtrą, svarbiausius istorinius faktus, pastatus, tuo metu mieste gyvenusius ir dirbusius įvairių tautų ir protestantiškų konfesijų atstovus“, – trumpai projekto esmę nusakė muziejaus direktorius.

Nors siužetams kurti buvo pasirinkta animacija, tačiau vaizdo medžiaga yra skirta ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir suaugusiesiems bei senjorams. Žinoma, dar viena ypač svarbi tikslinė auditorija yra Lietuvos ir užsienio šalių turistai (video siužetai yra įgarsinti lietuviškai, tačiau bus galima pasirinkti ir angliškus subtitrus).

Daugybę datų įsiminti sudėtinga 

Vizualizacijos iš video medžiagos, pristatančios Kėdainių aukso amžių.

Direktorius pažymėjo, kad Reformacijos klestėjimo laikotarpiu Kėdainiuose gyvavusi Kėdainių evangelikų reformatų bendruomenė ir jos istorija yra reikšminga ne tik mūsų miestui, bet ir visai Lietuvos valstybei. „Turtingą Reformacijos klestėjimo mieste istoriją dėl esamos faktologinės informacijos gausos ir pasenusios, nebeatitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikių Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos gana keblu aiškiai perteikti visuomenei. Daugybę datų, pavardžių ir įvykių sudėtinga sistemiškai suvokti net gana gerą išsilavinimą turinčiam žmogui. Turint omenyje ir vis labiau ryškėjančias šiuolaikinės visuomenės suvokimo per vaizdus specifikos tendencijas, jaučiame vis didėjantį poreikį lanksčiau prisitaikyti prie šiuolaikinės visuomenės poreikių bei lūkesčių. Tuo tikslu, sumanėme paruošti bei sukurti patrauklią ir patogią pažintinę-edukacinę multimedijos programą, kuri leistų iliustratyviai ir efektyviai perteikti reikšmingiausius Reformacijos paliktus pėdsakus Kėdainių miesto istorinėje ir kultūrinėje raidoje“, – pažymėjo muziejaus direktorius R. Žirgulis.

Daugiatautis miestas ir bendruomenės specifika

Pasak R. Žirgulio, pristatyti būtent Radvilų giminės nuopelnus Kėdainių miestui, pasirinkta neatsitiktinai. Kėdainių savininkai, kunigaikščių Radvilų giminės atstovai kiekvieno iš šių didikų valdymo laikotarpiuose yra suteikę savitų ir reikšmingų postūmių miesto kultūrinei, urbanistinei , visuomeninei bei socialinei raidai. Reformacijos sklaida bei plėtra, reformacijos nešamų idėjų įgyvendinimas Kėdainiuose neatsiejamai koreliuojasi su daugiatautės miesto gyventojų bendruomenės specifika.

„Projekto teminį istorinį pasakojimą muziejaus lankytojams numatome pateikti miesto savininkų – Radvilų giminės atstovų inscenizuotų vaidybinių pasakojimų forma. Pagal sumanymą, teminėje ekspozicijos salėje bus sumontuotas projektorius, kuris ant sienos demonstruos plačiaformatinius siužetus. Siužetų struktūros kompozicinį pagrindą sudarys keletas raktinių XVII a. pirmosios pusės Kėdainių istorijos epizodų. Kiekviename iš tam tikrą epochą atskleidžiančių siužetų bus parodomas to laikmečiu miestą valdęs savininkas, jo reikšmė Kėdainių raidos procesams. Ekrano erdvėje bus rodomi temiškai susijusius istorinius įvykius animuotai iliustruojantys vaizdai“, – pasakojo R. Žirgulis.

Visos projektui įgyvendinti lėšos buvo gautos laimėjus Lietuvos kultūros tarybos skelbtą konkursą finansavimui gauti.

Oficialiai parengti vaizdo siužetai visuomenei bus pristatyti sausio mėnesio antroje pusėje.