2017 m. gruodžio 12 d. Kultūros ministerija paskelbė Martyno Mažvydo premijos laureatą. 2017 metų premija skirta literatūros istorikui, vertėjui, bibliografui, LMA Vrublevskių bibliotekos direktoriui dr. Sigitui Narbutui. Pastarųjų penkerių metų dr. Sigito Narbuto veikla aprėpia platų profesinio, mokslinio bei kultūrinio darbo lauką. Itin svarus jo indėlis į senosios Lietuvos raštijos tyrimus ir jų sklaidą. Gerai žinomi ir puikiai vertinami profesionalūs dr. S. Narbuto Europos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos literatūros vertimai į lietuvių kalbą iš senosios graikų ir lotynų kalbų. Tarp jų ypatingą vietą užima svarbiausias šio laikotarpio darbas – Alberto Kojalavičiaus-Vijūko veikalo „Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas“ vertimas į lietuvių kalbą, šio šaltinio tyrimas ir publikavimas (2015). Lietuvos – senosios ir naujosios – raštijos ir kultūros istorijai bei asmenybėms skirta ir visa kita dr. S. Narbuto mokslinė veikla. 2017 m. jis iniciavo spaudos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje pradininko Pranciškaus Skorinos Prahoje pradėtos leisti „Rusėniškosios Biblijos“ 500 metų jubiliejaus minėjimą Lietuvoje, 2014 m. aktyviai prisidėjo minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Puikus senosios Lietuvos raštijos išmanymas 2017 m. padėjo dr. S. Narbutui atrasti LDK kultūros ir literatūros tyrėjams iki tol nežinotą evangelikų liuterono kunigo Pauliaus Oderborno lotyniškai sukurtą poemą „Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę“, išspausdintą Vilniuje 1583 m. Šis atradimas – tarytum dovana 500-osioms Reformacijos metinėms.

Dr. Sigito Narbuto mokslinių tyrimų rezultatai paskelbti 4 knygose, 9 mokslo straipsniuose, 15 pranešimų tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje ir kitose Europos valstybėse.

Martyno Mažvydo premija, įsteigta Kultūros ministerijos, skiriama už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui, už ypač vertingus ir visuotinai pripažintus senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus. M. Mažvydo premija dr. Sigitui Narbutui įteikta gruodžio 14 d. 10.30 val. Vilniaus Rotušėje.

Informaciją parengė LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos skyrius 8 687 88685

Nuotraukos Vikos Petrikaitės

www.mab.lt