Visi keturi šių metų „Gyvųjų šaltinių“ žurnalo numeriai skiriami Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti. Prisimename ryškiausius šio įvykio etapus bei giliausius pėdsakus istorijoje palikusias asmenybes. Istorikai primena, jog Reformacija buvo galingas Šventosios Dvasios gūsis, o protestantizmas – tai, ką žmonės sugebėjo iš jo padaryti. Iš tiesų ir praeityje, ir dabar, ir ateityje Dievas nenustoja veikti visatoje ir žmonių gyvenime. Turime būti drąsūs ir drauge pripažinti, kad neįmanoma įrėminti ar kaip nors pažaboti autentiško, nuostabaus ir galingo tobulo Kūrėjo veikimo.

Žurnalo rudens numeryje jus pasitinka tikrai įdomios istorinės ir gyvenimiškai jautrios straipsnių temos. Šiame numeryje daugiau dėmesio skiriame didžiajam Reformatoriui Martynui Liuteriui, nuo kurio ir prasidėjo visas šis istorinis ir kultūrinis fenomenas.

Nuolatinio „Ganytojo žodžio“ rubrikos autoriaus pastoriaus Artūro Rulinsko pamoksle „Kelininkai ir keliauninkai“ sužinosite, jog šiais metais švęsdami 500 metų jau įvykusios Reformacijos jubiliejų, turėtume kalbėti ne tiek apie tai, kaip anuomet kažkas taisė kelius bendravimui su Viešpačiu, bet kaip mes patys turėtume taisyti savuosius kelius šiam ypatingam santykiui palaikyti.

„Istorijos puslapių“ rubrikoje šį kartą pristatome Alberto Latužio straipsnio „Žvilgsnis į Reformacijos procesą Europos kraštuose ir Lietuvoje“ pirmąją dalį. Sparčiai įgyvendinamos Reformacijos idėjos Prūsijoje ir ten įdiegtos permainos padarė nemažą įtaką Didžiajai Lietuvai. Didelę reikšmę turėjo 1544 m. įsteigtas Karaliaučiaus universitetas. Pats kunigaikštis Albrechtas rūpinosi, kad čia išsilavinimą galėtų įgyti jaunuoliai iš Lietuvos.

Rubrikoje „Verta pamąstyti“ mūsų nuolatinis autorius Holger Lahayne straipsnyje „Svarbiausias evangelikų mokymas“ dalinasi Šventojo Rašto dvasine šviesa, pasakodamas apie tai, kaip Dievo Žodis tobulai sukuria precedentą žmogui aiškiai pažinti Dievą. „Rašte parašyta! Ten aiškiai kalba pats Dievas.“ Toks evangelikų šūkis. „Tu gali kiekvieną dieną girdėti Dievo balsą savo širdyje – balsą vien tik tau.“, – rašoma publikacijoje.

Žurnalo rubrikoje „Istoriko žvilgsnis“ supažindiname skaitytojus su įdomiu Deimanto Karvelio straipsniu „Laikas tylėti praėjo, atėjo metas kalbėti!“. „Europai ir pasauliui sužinojus apie 95–ias M. Liuterio tezes, katalikų bažnyčia šimtmečius rašė, kad M. Liuteris sugriovė krikščionišką Europą, pasipriešino esminėms katalikybės tiesoms, tarsi visi tie teiginiai turėtų būti griaunantys. Reformacija nėra viską ardanti revoliucija. Reformacija kyla iš lotyniško žodžio reformatio, reiškiančio pertvarkymą, apsivalymą.“, – savo straipsnyje pasakoja autorius.

„Reformacijos veidų“ rubrikoje šį kartą pristatome didžiojo Reformatoriaus Martyno Liuterio mintis apie krikščionio laisvę. Pasak M. Liuterio, tas, kuris vienu ar kitu metu vyriškai neatsilaikė tikėjimo kely, susidūręs su nelaimėmis ir sunkumais, negali teisingai kalbėti apie tikėjimą ar suprasti, kas apie jį jau buvo rašyta. „Siela susilieja su Žodžiu taip, kaip išlydyta geležis susilieja su ugnimi. Taigi matome, jog krikščioniui visko pakanka tikėjime; jam nereikia darbų, kad būtų išteisintas.“, – teigiama publikacijoje.

Rubrikoje „Reformacijos literatūra“ pristatoma nauja dienos šviesą išvydusi profesorės Dainoros Pociūtės knyga „Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos“. „Paantraštė „Nematomos tikrovės šviesa“ paimta iš Evangelijos laiškų ir ji tiksliai atspindi to meto Reformacijos evangelinių veikėjų nuotaikas, siekius ir idėjas, kai šie siekė įrodyti, atrasti ir aktualizuoti tą krikščioniškąją tikrovę – mintį ir mokymą, kurio Lietuvos visuomenėje XVI amžiaus viduryje dar nebuvo.“, – pasakojama straipsnyje.

Naujame „Gyvųjų šaltinių“ rudens numeryje skaitytojai taip pat turės galimybę susipažinti su įdomia pastoriaus istorija, atsiversti linksmuosius skaitinius „Gerai pasakyta!“, susipažins su neseniai pasirodžiusiomis krikščioniškomis knygomis, o svarbiausia, sužinos, kaip susitaikyti su Dievu.

Linkime jums malonaus ir prasmingo skaitymo!

Žurnalus galite prenumeruoti internetinėje svetainėje www.prenumeruok.lt bei redakcijoje, adresu: Pylimo g. 20-10, LT-01118, Vilnius

P. S. Mieli tėveliai, kviečiame ir raginame Jus prenumeruoti žurnalą „Vakaro žvaigždelė“. Žurnalo priedas – kompaktinė plokštelė, kurioje skamba dainelės, giesmės, pasakos. Prenumeruodami žurnalą, Jūs paremiate šį projektą. Dėkojame.

www.gyviejisaltiniai.lt