„Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Šiais metais daugelis krikščioniškų šalių švenčia bei mini REFORMACIJOS 500 metų jubiliejų. Šis įvykis pakeitė Europos tautų gyvenimą, atnešdamas į kiekvieną tautą Dievo žodį gimtąja kalba bei atgaivindamas gelbstinčios Dievo malonės žinią, jog per tikėjimą Jėzumi Kristumi žmogus įgyja savo sielos išgelbėjimą. Keitėsi Europa, keitėsi ir Lietuva“, – šiais žodžiais Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas pradėjo renginį, skirtą paminėti Reformacijos 500 metų jubiliejui. Labai džiugu, kad renginys įvyko spalio 31 d. – tikrąją Reformacijos dieną ir būtent Jonavoje, pirmojo Lietuvos evangeliko-protestanto Abraomo Kulviečio gimtajame krašte.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas

Kokią įtaką kultūrai, švietimui, ekonomikai ir Bažnyčiai Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje padarė Reformacija, kilusi prieš 500 metų spalio 31 d. vakarą, Martynui Liuteriui paskelbus garsiąsias 95 tezes Vitenberge? Apie tai įdomiai pasakojo Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros, istorijos mokslų daktaras, buvęs jonavietis prof. Deimantas Karvelis. Profesorius labai išsamiai pristatė ir skaidrėmis iliustravo Martyno Liuterio kelią dvasinių pokyčių link, atskleidė jo troškimą pažinti Dievą gyvai ir asmeniškai, ne per liturgiją ar tradiciją. Pranešimas buvo tikrai įdomus ir visų susirinkusiųjų dėmesys buvo nukreiptas į pranešėją.

Lietuvos edukologijos universiteto, Lietuvos istorijos katedros, istorijos mokslų daktaras, buvęs jonavietis prof. Deimantas Karvelis

Vaizdingas pasakojimas pakrypo prie Reformacijos sklaidos Lietuvoje būdų ir aplinkybių, pagrindinių Reformacijos srovių LDK ir jų įtakos sociokultūriniams procesams. Profesorius  paminėjo žymiausias Lietuvos Reformacijos asmenybes – Martyną Mažvydą, Abraomą Kulvietį (jo paminklas stovi Jonavos Santarvės aikštėje, visai šalia pastato, kuriame vyko renginys), Mikalojų Radvilą Juodąjį. Buvo apžvelgtos ir jų idėjos, veikla, prisiminti ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai.

Reformacija sužadino teologinius disputus, paskatino pertvarkyti švietimo sistemą. Būtent Reformacijos idėjas skleidusių asmenybių dėka buvo išleista pirmoji knyga lietuvių kalba su gramatika, poezija, lietuviškomis giesmėmis.

Jonavos Kultūros centro mažoji koncertų salė buvo pilna

Kaip Kristaus Tiesos žodžių atspindžiai matosi ir girdisi šiandien? Apie tai kalbėjo Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Jis apžvelgė naujuosius evangelinius judėjimus, moderniųjų evangelikų bažnyčias, paminėdamas ir sekmininkų bei „Tikėjimo žodžio“ bažnyčias, kurios atnešė į mūsų tautą dar aiškesnį Dievo paveikslo suvokimą, meilę Dievo žodžiui – Šventajam Raštui.

Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas

Žinoma, Reformacijos jubiliejui skirtame renginyje skambėjo ir Viešpatį šlovinančios giesmės. Reformacijos žinią visada lydėjo Dievą mylinčių žmonių padėkos giesmės, himnai ir psalmės. Tad ir šio vakaro metu Reformacijos bei mūsų laikmečio giesmes giedojo Vilniaus bažnyčios choras, vadovaujamas Ritos Brazaitienės. Puikūs balsai ir gilūs, dvasią pakylėjantys ir susimąstyti kviečiantys giesmių žodžiai jaudino susirinkusiųjų širdis.

Choristai iš Vilniaus

Renginio pabaigoje buvo skirta laiko ir susirinkusiems rūpinčius klausimus aptarti. Žmonės domėjosi apie ekumeninį judėjimą Lietuvoje, apie trečiąją Reformacijos srovę, šalia liuteronizmo ir kalvinizmo, arijonų judėjimą, taip pat pavadinimo „protestantai“ kilme, išsakė susirūpinimą dėl skaudaus (bet to ignoruoti negalime) Romos katalikų bažnyčios santykio į Reformacijos idėjas tiek XVI a., tiek ir šiandieninėje Lietuvoje. Į renginio dalyvių klausimus išsamiai atsakinėjo svečiai kun. T. Šernas ir prof. D. Karvelis.

Renginyje dalyvavo Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis, kuris taip pat pasidalijo gražiomis įžvalgomis apie Reformaciją ir padėkojo už renginį. Taip pat dalyvavo ir LR seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, švietimo bei teisėsaugos darbuotojai ir kiti jonaviečiai bei miesto svečiai, tad Kultūros centro mažoji koncertų salė buvo pilna. Džiaugiamės, kad Jonavos miesto gyventojai vis labiau suvokia ir gerbia Reformacijos padarytą įtaką Lietuvai.

Renginyje dalyvavo Jonavos rajono meras Eugenijus Sabutis

Ypatingas dėmesys rašytam Dievo žodžiui gimtąja kalba, kurį rodė Reformacijos dalyviai XVI a., puoselėjamas ir šiandien – renginio dalyviai galėjo įsigyti prof. D. Karvelio knygą „Iš Radvilų giminės istorijos“, Vilniaus universiteto prof. Dainoros Pociūtės monografiją „Nematomos tikrovės šviesa“ – apie Reformacijos asmenybes, jų gyvenimą ir darbus, bei daug kitokių įdomių istorinių ir dvasinių knygų, kuriomis prekiavo iš Vilniaus atvykęs Reformatų literatūros centras.

Renginio dalyviai galėjo įsigyti krikščioniškų knygų

Renginių, skirtų REFORMACIJOS 500 metų jubiliejui paminėti, ciklas, prasidėjęs sausio mėn. Vilniuje ir nuvilnijęs per visą Lietuvą dar tęsiasi. Šis Jonavoje vykęs renginys – tai bendras Jonavos savivaldybės Kultūros centro ir Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios renginys. Tikėkimės, kad tokių istorinių, edukacinių projektų mūsų miesto erdvėse vyks ir daugiau.

Milda Venslovienė

Nuotraukos Danutės Kasparavičienės