Reformacijos 500 metų sukaktį Lietuvoje švenčiame jau beveik metus, ir jos minėjimas dar nesibaigia* – per paskutinius du šių kalendorinių metų mėnesius numatyta nemažai mokslinių, edukacinių ir kultūrinių renginių. Visgi spalio 31 d. – „tikrasis“ Reformacijos gimtadienis, tad šią dieną iškilmingomis pamaldomis paminėjo ir ne viena Lietuvos protestantiška bažnyčia.

Žvakių instaliacija Reformatų skverelyje

Sutemus Reformatų skverelyje prieš Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčią įsižiebė įspūdingas „gimtadienio sveikinimas“ – 500 ir Liuterio rožė. Šią meninę instaliaciją iš 3000 žvakių vilniečiams dovanojo menininkas Julius Žėkas, Vilniaus evangelikų reformatų parapija, reformatų jaunimo draugija „Radvila“ ir UAB „Geralda“. Meninė instaliacija tapo traukos centru tiek į pamaldas besirenkantiems svečiams, tiek ir pro šalį einantiems vilniečiams – tai šen, tai ten žmonės buriavosi, diskutavo, fotografavo…

Evangelikai ir svečiai gausiai susirinko į Reformacijos dienos pamaldas

Į iškilmingas pamaldas Evangelikų reformatų bažnyčioje susibūrė ne tik Vilniaus parapijiečiai, bet ir reformatai iš Kauno, Panevėžio parapijų, broliškos Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios tikintieji, kiti vilniečiai ir svečiai, norintys pažymėti svarbią datą, kuri pasitaiko vieną kartą per 500 metų. Beveik sausakimšoje bažnyčioje pamaldas laikė Vilniaus evangelikų reformatų parapijos klebonas Raimondas Stankevičius. Žodžiu pamaldose dalijosi Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios pastorius Darius Širvys ir Kaune tarnaujantis evangelikų reformatų kunigas misionierius Frankas van Dalenas.

Kunigas Raimondas Stankevičius ir pastorius Darius Širvys

Darius Širvys kalbėjo apie tai, kad įrodyti, pateisinti save – giliai žmoguje slypintis motyvas, kurį galima paaiškinti tik giluminiu, dažniai nesąmoningu teisumo siekiu. Todėl svarbiausia Reformacijos tezė – išteisinimo per tikėjimą žinia – išlieka svarbiausiu kiekvieno žmogaus poreikiu. Ką pasakysime savo vaikams apie žmogaus didybę ir tikrąją mūsų, Dievo kūrinių, tapatybę? Ar tai bus iš žmogiškos puikybės „įrodymai” ar Dievo darbas – meilė, kuri aukojo save ant kryžiaus? Į šį klausimą atsakė apaštalas Paulius Laiške galatams: Aš nieku nesigirsiu, tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas, ir aš pasauliui (Gal 6, 14). Viešpaties kryžius ir yra vartai į Dangų, apie kuriuos kalbėjo Martynas Liuteris, saldi ir džiaugsminga Dievo teisumo ir išgelbėjimo dovana. (Visą homiliją skaitykite čia.)

Pamokslauja kunigas Frankas van Dalenas

Svarbiausių Reformacijos postulatų – išteisinimo per tikėjimą, Dievo malonės, vien tik Viešpaties Jėzaus Kristus temos skambėjo ir kunigo Franko van Daleno pamoksle.

Pamaldų metu skambėjo ne tik tradicinės evangelikų reformatų giesmės, bet tokios „amžinos“ klasikinės giesmės kaip M. Liuterio „Tvirčiausia apsaugos pilis“ ir Dž. Newtono „Nuostabi malonė“. Pamaldas nuoširdžiu grojimu papuošė Gintaras Labutis (smuikas), Živilė Kudirkaitė (vargonai), o giesmėmis – „Radvilos“ jaunimas, spėjęs gražiai papuošti ir bažnyčią. Nors kai kuriems pamaldų dalyviams vienos ar kitos giesmės buvo mažiau pažįstamos, vargonininkei, smuikininkui, jaunimui pritarė ir visas surinkimas – o kaip gi kitaip, juk Reformacija grąžino giesmes į kiekvieno pamaldų dalyvio lūpas. Po pamaldų pasilikę jų dalyviai vaišinosi Agapėje.

Kunigas Raimondas Stankevičius ir instaliacijos autorius menininkas Julius Žėkas

Atsimindami praėjusius metus viliamės, kad jie praturtino Lietuvos visuomenę žiniomis apie Reformacijos ir reformatorių idėjų reikšmę mūsų kalbai, kultūrai, valstybingumui, o evangeliškas bažnyčias paskatino permąstyti savo tapatybę, teologinius ir dvasinius turtus, labiau suvienijo ir sustiprino apsisprendime ištikimai baigti bėgimą ir tarnavimą – liudyti Dievo malonės Evangeliją (pgl. Apd 20, 24).

D. J.

* Kai kuriose šalyse, kitaip nei Lietuvoje, Reformacijos jubiliejui paminėti buvo skirti ne kalendoriniai metai, o laikotarpis nuo 2016 m. spalio 31 d. iki 2017 m. spalio 31 d.