Vasara – atokvėpio metas, tarsi sustojimas mūsų darbų bėgime, kai priimame sprendimą ilsėtis, atgauti jėgas ir atsiduoti poilsio malonumams.

Kita vertus, ne visi ilsimės vasarą, kiti, priešingai, tik pradeda darbus. Todėl raginame jus, besiilsinčius, netrukus besiruošiančius poilsiui ir tuos, kurie kimba į darbus, stabtelėkite. Trumpai užsimerkite ir įsivaizduokite, kad šioje laiko tėkmėje Dievas jus laiko savo delnuose – esate saugūs, jumis iš tiesų bus pasirūpinta. O tada atverkite savo širdis pasitikėjimui Viešpaties gerumu ir Jo visa apimančiai meilei. Atsipalaiduokite, tegul jus veda galinga jėga, kuri jums ir dovanojo gyvybę. Ir tada ilsėkitės, dėkokite ir būkite laisvi!Šiame „Gyvųjų šaltinių“ žurnalo numeryje jus pasitinka tikrai įdomios, bet kartu ir nepaprastos straipsnių temos. Mat šį kartą dalinamės su jumis temomis apie Reformaciją ir epochą, kurioje šiuo metu gyvename – postmodernizmą. Šis junginys turi ypatingą reikšmę mūsų gyvenimui ir paaiškina, kaip pasikeitė žmonijos gyvenimas postmodernizmo laikotarpiu įsiterpus Reformacijos iššūkiams.

Nuolatinio „Ganytojo žodžio“ rubrikos autoriaus pastoriaus Artūro Rulinsko pamoksle „Postmodernistinė pasaulėžiūra ir jos reformacija tikinčio žmogaus širdyje“ sužinosite, jog postmodernizmo laikmetis niekada neturėjo jokių idealų. Postmodernizmas atsirado
iš nusivylimo modernizmu, o nusivilti tikrai buvo dėl ko. „Mums dažnai atrodo, kad pasaulis sukasi tik apie mus ir tik mūsų reikalai yra patys svarbiausi. Amžina tiesa yra ta, kad svarbiausi esame ne mes, bet Dievas Sūnus Jėzus, o mes pirmiausia ir esame Jo. (…) Jį pripažįstame savo Dievu ir esame Jo draugai, tarnai, vergai. (…) su Jo vardu ant savo lūpų ir mirštame, kad būtume prie Jo.“, – rašoma straipsnyje.

„Istorijos puslapių“ rubrikoje šį kartą pristatome Terry Smith straipsnį „Apie mūsų paveldą iš Reformacijos laikų: protestantiškoji ir radikalioji reformacija“. Protestantiškosios ir
radikaliosios reformacijos atstovai siekė reformuoti XVI a. krikščionių bažnyčią Europoje. Paaiškėjus, kad reformos nevyksta sklandžiai, jie panoro atkurti bažnyčią, grįžtant prie I a. tiesų. ”Mūsų krikščionybė turi atsispindėti ne tik mūsų žodžiuose ir įsitikinimuose, bet ir mūsų darbuose.“, – pasakoja straipsnio autorius.

Rubrikoje „Verta pamąstyti“ mūsų nuolatinis autorius Holger Lahayne straipsnyje „Proto (ne) galia“ dalinasi postmodernistų ir reformatorių mintimis apie mūsų pažinimo galimybes ir ribas.
„Apie postmodernizmą kalba daugelis, bet jį sunku apibūdinti. Jis yra „tarsi chameleonas, kartais pasirodantis kaip pabaisa, kartais kaip mieliausia būtybė.“, – teigiama publikacijoje.

Žurnalo rubrikoje „Ar žinojote?“ supažindiname skaitytojus su apologetika, kuri yra krikščioniškosios teologijos šaka, siekianti pateikti racionalų krikščionybės tiesos teiginių pagrindimą. „Apologetika yra itin naudinga norint sustiprinti savo tikėjimą, išreikšti meilę Dievui savo protu, taip pat ir artimui, gebant pagrįstai jam pristatyti Evangeliją bei atsakyti į rūpimus klausimus.“, – savo straipsnyje rašo interneto svetainės apologetika.lt įkūrėjas Laurynas Jacevičius.

„Reformacijos veidų“ rubrikoje šį kartą pristatome įžymaus reformatoriaus Jono Kalvino mintis. Jis žinojo, jog tam, kad kilus Reformacijai iš naujo atrastos biblinės tiesos pasklistų po pasaulį, būtina jas suprantamai pateikti paprastiems žmonėms. „Netikintieji siekia ištrinti bet ką, kas siejasi su į sielas įsodintu Dievo jutimu. Netikintys žmonės ieško būdų, kuriais galėtų ištrinti visą
atmintį, įdėtą jiems į širdis ir priverčiančią jausti Dievą.“, – teigia J. Kalvinas.

Rubrikoje „Geroji naujiena“ publikuojamas įdomus Roberto Peteraičio parengtas straipsnis „Kodėl svarbu skelbti Evangeliją internetu?“. Autorius suprantama skaitytojams kalba pasakoja, kaip Evangelijos skleidimo galimybės keitėsi su įvairiais laikmečiais. „Viena iš internetinės tarnystės Ieškau Dievo vertybių yra dėmesys ieškantiesiems. Mums svarbiausi yra ieškantys Dievo žmonės ir jų poreikiai. Jeigu jie nesupranta mūsų krikščioniško žargono, mes pasirengę jo atsisakyti ir kalbėtis jiems suprantama kalba.“, – pasakojama straipsnyje.

Naujame „Gyvųjų šaltinių“ vasaros numeryje skaitytojai taip pat turės galimybę paskaityti jautrias Danutės Babrauskaitės – Lysenko eiles, atsiversti linksmuosius skaitinius „Gerai pasakyta!“, susipažins su neseniai pasirodžiusiomis krikščioniškomis knygomis, o svarbiausia, sužinos, kaip susitaikyti su Dievu.

Linkime jums malonaus ir prasmingo skaitymo!

www.gyviejisaltiniai.lt