Reformacijos jubiliejaus metais susipažinti su vietos evangelikų liuteronų bažnyčia ir Reformacijos istorija mažeikiškius pakvietė Mažeikių ev. liuteronų parapija.

Pasak rajono laikraščio „Santarvė“ korespondentės Neringos Švelnienės, „pro Mažeikių senamiestyje, Vydūno gatvėje, tykiai stūksančią evangelikų liuteronų bažnytėlę praeiname daugelis. Tačiau nedaugeliui yra tekę pabuvoti jos viduje.“

Gegužės 19-osios, penktadienio, popietę susirinkusiesiems kunigas Saulius Varanavičius papasakojo apie parapijos gyvenimą, aprodė bažnyčią ir joje surengtą įvairius parapijos istorijos epizodus perteikiančią parodą. Norintieji galėjo užlipti į varpinės bokštą, apžiūrėti autentišką, 50 metų vieno žmogaus saugotą varpą, šiandien ir vėl kviečiantį į pamaldas.

1906 m. pastatytai Mažeikių ev. liuteronų bažnyčiai teko atlaikyti daug išmėginimų. 1944 m. rugpjūtį, pro Mažeikius slenkant frontui, į medinį bažnyčios bokštą pataikė sovietų pabūklo sviedinys. Nudegusioje bažnyčioje po karo buvo įrengta gaisrinė. Be savo bažnyčios likusi parapija kurį laiką glaudėsi baptistų maldos namuose, vėliau liuteronų pamaldas keletą kartų per metus leista laikyti rusų ortodoksų bažnyčioje. Savąją bažnyčią Mažeikių ev. liuteronų parapija susigrąžino tik 1995 m. Bažnyčią pertvarkant į gaisrinę įrengta perdanga padalijo pastatą į du aukštus, puošnūs arkiniai langai buvo pakeisti paprastais keturkampiais, vidaus erdvės suskaidytos į atskirus kabinetus ir kabinetėlius. Dabar parapija turi dvi sales pamaldoms. Vieną didesnę – antrajame aukšte, kitą – mažesnę, šviesesnę – pirmajame. Tiesa, didžiojoje salėje pamaldos jau senokai nebevyksta. Dėl to, kad parapijoje tikinčiųjų mažėja, o jei atėjusieji susirinktų joje, salė atrodytų pustuštė…

„Didžiausias bet kurios bendruomenės turtas – žmonės. Mes čia susirenkame ne tik melstis, išpažinti savo tikėjimo, pasiklausyti Dievo žodžio, bet ir pabūti vieni su kitais – kaip šeimos rate. Tas artumas yra mažų parapijų privilegija“, – kalbėjo kun. S. Varanavičius.

16.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje laukė Reformacijos 500 metų jubiliejui skirta konferencija: penki turiningi pranešimai ir diskusijos.

Klaipėdos universiteto docentas, kun. habil. dr. Darius Petkūnas skaitė pranešimą „Reformacijos raida LDK ir Prūsijoje“, KU prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė kalbėjo apie lietuvių kalbos vertę Mažosios Lietuvos giesmynuose, KU doc. dr. Arūnas Baublys pasakojo apie Didžiosios ir Mažosios Lietuvos evangeliškųjų bažnyčių ryšius 1918–1939 m.

Mažeikių ev. liuteronų parapijos tarybos pirmininko pavaduotoja Lidija Svobutienė supažindino su Mažeikių ev. liuteronų parapija vakar ir šiandien. Prieš konferenciją bažnyčioje apsilankiusieji galėjo apžiūrėti būtent jos parengtą bibliografinę parodą apie kadaise gausios parapijos istoriją ir dabartį.

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė apžvelgė Reformacijos paveldo ženklus Mažeikių rajone. Lietuvos ir Latvijos pasienyje Griežėje dunkso XVII a. statytos ev. reformatų bažnyčios griuvėsiai. XX a. viduryje dar buvo išlikęs šios bažnyčios 14 m aukščio bokštas.

„Santarvės“ ir LEK inf.

„Lietuvos evangelikų kelias“, 2017 Nr.6

Nuotraukos Algirdo Vilko