„Mes, Pasaulio Liuteronų Sąjungos 12-osios asamblėjos, kurios tema „Išlaisvinti Dievo malonės“, 309 delegatai, susirinkę Vindhuke, Namibijoje, drauge meldėmės, tarėmės ir laužėme duoną.

Mes atstovaujame 145 bažnyčioms narėms 98 valstybėse – įvairių pasaulio kraštų, didelių ir mažų bažnyčių, daugiau nei 75-iems milijonams liuteronų“, – rašoma baigiamajame PLS asamblėjos pranešime.

Gegužės 9–16 d. LELB vyskupas Mindaugas Sabutis dalyvavo 12-ojoje Pasaulio Liuteronų Sąjungos asamblėjoje. PLS asamblėja rengiama kas šešeri septyneri metai vis kitame žemyne. Šįkart pasirinkta Afrika. Jos pietvakariuose, Atlanto pakrantėje, yra Namibija (pavadinimas nuo Namibo dykumos) su sostine Vindhuku (Windhoek). Sostinė kartu yra didžiausias šalies miestas (apie 230 tūkst. gyventojų). Čia prieš 110 m. pašventintas kertinis liuteronų Kristaus bažnyčios (Christuskirche) akmuo. Tai – didžiausia miesto bažnyčia. Oficialiai Namibijoje bent 50 proc. gyventojų yra liuteronai, o neoficialiais duomenimis – apie 70 proc. (po vokiečių ir suomių misijų XIX a.).

Vysk. M. Sabutis kartu su kitais delegatais dalyvavo PLS asamblėjai ir Reformacijos jubiliejui skirtoje vakarienėje, kurią surengė Namibijos prezidentas dr. Hage Geingob. Prezidentas į susirinkusius svečius kreipėsi tokiais žodžiais: „Man, kaip liuteronui, malonu pasveikinti iš viso pasaulio į mūsų šalį atvykusius liuteronus“.

Asamblėjoje, kuri atstovavo beveik 78 milijonams liuteronų, gegužės 13 d. išrinktas naujasis Pasaulio Liuteronų Sąjungos Prezidentas – arkivyskupas iš Nigerijos dr. Musa Panti Filibus (Liuteronų Kristaus bažnyčia Nigerijoje). Jis pakeitė kadenciją baigusį vysk. dr. Munibą A. Younaną (Ev. liuteronų bažnyčia Jordanijoje ir Šventojoje Žemėje), kurio apsilankymu Lietuvoje ir mūsų bažnyčioje džiaugėmės 2015 m. sausį.

Naujasis PLS prezidentas, surinkęs 274 delegatų balsus, buvo išrinktas jau pirmame balsavimo rate. 57-erių metų arkivyskupas dr. Musa P. Filibus kunigu buvo įšventintas 1994 m., teologiją studijavo Nigerijoje ir JAV. 2002–2010 m. jis buvo PLS Misijos ir plėtros skyriaus sekretorius Afrikai, nuo 2010 m. – šio skyriaus direktorius. 2013 m. jis tapo Nigerijos Majo Belvos vyskupijos vadovu, 2016 m. išrinktas Nigerijos arkivyskupu.

Gegužės 14 d., sekmadienį, Vindhuke surengtas didžiulis Reformacijos 500 metų jubiliejaus minėjimas. Sam Nujoma stadione vyko iškilmingos pamaldos, kuriose dalyvavo apie 10 tūkst. tikinčiųjų, ekumeniniai svečiai.

Asamblėja – proga ieškoti būdų liuteronų vienybei, vienas kito supratimui, Kristaus valios vykdymui mūsų neramiame pasaulyje.

Apie PLS 12-ąją asamblėją išsamiau: www.lwfassembly.org

Nuotraukoje LELB vyskupas M. Sabutis su naujuoju PLS prezidentu