Paskaita Žinijoje „Europos Reformacijai – 500. Nepasirinktas Lietuvos kelias“
Žinija kviečia į atvirą nemokamą paskaitą „Europos Reformacijai – 500. Nepasirinktas Lietuvos kelias“. Paskaita vyks 2017 m. balandžio 25 d. 18:00–20:00 val. (adresu Kalvarijų g. 2-25), pranešėjas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Paskaitoje bus nagrinėjama Reformacijos samprata, priežastys, įtaka Europos visuomenės ir mentaliteto kaitai. Aiškinantis Lietuvos istorinius ryšius su reformacine Europa bus atsigręžta į XI-XV a. Lietuvos civilizacinius kontaktus su krikščioniškąja Europa, siekiant epochų palyginimo. Bus aptariama Reformacijos sklaidos Lietuvoje būdai ir aplinkybės, Reformacijos srovės LDK (liuteronizmas, kalvinizmas, arijonizmas) ir jų įtaka sociokultūriniams procesams, žymiausios Lietuvos Reformacijos asmenybės ir jų veikla, ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai bei jų idėjos. Pristatomos 10 civilizacinių Reformacijos naujovių LDK. Kaip diskusinis nagrinėjamas religijos tolerancijos/netolerancijos klausimas XVI-XVII a. Lietuvoje.

http://www.zinija.lt/