Reformacijos 500 metų skirtos ekspozicijos atidarymas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje
„Mažosios Lietuvos knyga – lietuvių dvasinės kultūros atrama” (bibliotekos Knygos muziejaus ekspozicijos, skirtos Reformacijos 500 metų sukakčiai, bei Nacionalinei bibliotekų savaitei, atidarymas).

Renginio pradžia 14.00 val.

Ekspozicijos rengėjas – J. Brigys

Partneris – Raseinių krašto istorijos muziejus