Knygų mugėje vyks A. Krikštaponienės knygos „Moteris – Ganytoja?” pristatymas.

Diskusija Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje „Moteris – ganytoja: papiktinimas ar sveikintina pažanga?“

XX a. visame Vakarų kultūros pasaulyje ne tik „sudygo“, bet ir įsitvirtino vyrų ir moterų lygiateisiškumo ir lygių galimybių idėjos. Visgi iki šiol išlieka viena sritis, kur lygios vyrų ir moterų galimybės kvestionuojamos – tai tarnavimas bažnyčioje. Žodžiai dvasininkė, kunigė, ganytoja vis dar skamba neįprastai ir ne vieną netgi piktina…

Diskusijos šia tema kyla visame krikščioniškajame pasaulyje, visgi pačios įvairiausios ir teologiškai, istoriškai argumentuotos nuomonės išsakomos protestantiškose bažnyčiose, kuriose galima aptikti platų spektrą pozicijų: nuo visiško lygių galimybių pripažinimo iki riboto leidimo ar net visiško draudimo moterims tarnauti. Taigi ar vadovaujama, ganytojiška moterų tarnystė – neleistino liberalizmo apraiška, ar neišvengiama visuomenės raidos pasekmė? Galbūt tai – smūgis teologiniams bažnyčių pamatams, tradicijos išniekinimas? Ką apie moterų tarnystę liudija krikščionybės istorija?

Į šiuos aktualius šių dienų visuomenei klausimus savo knygoje „Moteris – ganytoja? Moters pastoracinės tarnystės raida Lietuvos evangelinėse bažnyčiose“ bando atsakyti Anželika Krikštaponienė, jau 25 metus tarnaujanti evangelinės bažnyčios pastore. Nagrinėdama istorinę medžiagą, teologinius argumentus, autorė pagrindžia ir skaitytojų „teismui“ pateikia abi pozicijas: „už“ ir „prieš“. Minėtos pozicijos bus išsakytos vasario 25 d. 14 val. Konferencijų salėje 5.5. Renginio vedėja – knygos autorė Anželika Krikštaponienė, dalyviai: LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas doc. dr. Deimantas Karvelis; teologijos magistrė, Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios tarnautoja Sandra Daktaraitė, baptistų misionierius Henrikas Žukauskas. Renginio tikslas – įžiebti argumentuotą diskusiją bei skatinti ekumeninį dialogą. Reginį dalinai remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, jis įtrauktas į „Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo priemonių planą“.