Diskusija knygų mugėje „Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia“

Reformacija Europoje paskatino naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus bei dovanojo Lietuvai nemažai žymių meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių – Martyną Mažvydą, Abraomą Kulvietį, Kristijoną Donelaitį ir kt. Tačiau praėjusių 500 metų skraistė tarsi pridengė esmines Reformacijos idėjas, kurios nors ir įsišaknijo Vakarų kultūroje, visuomenės sąmonėje dažnai nebėra susijusios su Reformacija. Be to, šiandien mūsų šalies žmonės vis dar mažai susipažinę su Reformacijos Lietuvoje mastu, menkai išpopuliarintas žymių Lietuvos reformatorių istorinis indėlis į lietuvių tautinės savimonės ir valstybingumo formavimąsi.

Siekiant šviesti visuomenę ir bent šiek tiek užpildyti minėtą istorinės atminties spragą, Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje organizuojama diskusija „Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia“. Renginio metu bus pristatyti tiek klasikinių, tiek šiuolaikinių protestantiškų katekizmų bei tikėjimo išpažinimų leidimai lietuvių kalba: Vestminsterio tikėjimo išpažinimas, Naujasis miesto katekizmas, Heidelbergo katekizmas. Diskusijos metu taip pat bus aptartas pirmosios lietuviškos knygos, M. Mažvydo „Katekizmo“, ryšis su Reformacija, jos teologinėmis idėjomis, reformatoriškais liaudies švietimo tikslais.

Diskusija vyks vasario 24 d. 14 val. LRT studijoje „Forumas“ . Renginio vedėja rašytoja Rūta Vanagaitė. Dalyviai: Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas doc. dr. Deimantas Karvelis, teologai Holgeris Lahayne ir Gabrielius Lukošius. Renginį dalinai remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, jis įtrauktas į „Reformacijos 500-ųjų metinių minėjimo priemonių planą“.