Ruošdamasi paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“ išleido 2017 m. kalendorių „Reformacijai 500“, kuriame galima rasti įvairių gausaus dvasinio Reformacijos lobyno perlų: M. Mažvydo „Katekizmo“, A. Volano veikalo „Apie politinę ir pilietine laisvę“ fragmentus, Reformacijos Tėvų J. Huso, M. Liuterio, J. Kalvino, U. Cvinglio mintis, iki mūsų dienų giedamų protestantiškų giesmių bei evangeliškų katekizmų ištraukas. Pasak kalendoriaus sudarytojų, tai nėra vien tik istorinis palikimas – reformatorių idėjos nepaseno, jos ir šiandien kreipia tikinčiųjų mintis ir širdis į tai, kas svarbiausia –Jėzaus Kristaus Evangelijos žinią.

Parsisiųsti: Kalendorius pdf formatu.