•    Birželio 16 - 17 dienomis
 • „Naktinė Žodžio misterija“ – Kultūros naktis Vilniaus Reformatų bažnyčioje

Reformacijos 500-ųjų metų minėjimo renginių kalendorius

Nuolat papildoma naujais renginiais!

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Gegužės 26 d. – birželio 16 d.

  Paroda „Išnykęs ir dingstantis paveldas – Mažosios Lietuvos liuteronų bažnyčios“ Šilutėje (daugiau…)

 • Gegužės 20-27 d.

  Evangeliškų giesmių koncertinis turas po Lietuvą (daugiau…)

 • Gegužės 25 d.

  Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Marijampolės ev. liuteronų bažnyčioje (daugiau…)

 • Gegužės 27 d.

  Rytinės ekumeninės pamaldos Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje „Už miestą ir miestiečius“ (daugiau…)

 • Gegužės 27 d.

  Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Kelmės miesto šventės metu (daugiau…)

 • Gegužės 27 d.

  Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Batakių ev. liuteronų bažnyčioje (daugiau…)

 • Gegužės 31 d.

  Mokslinė-praktinė konferencija „Reformacijos žinia Lietuvai – Mažosios Lietuvos sodyba Lietuvos liaudies buities muziejuje“ (daugiau…)

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Gegužės 26 d. – birželio 16 d.

  Paroda „Išnykęs ir dingstantis paveldas – Mažosios Lietuvos liuteronų bažnyčios“ Šilutėje (daugiau…)

 • Birželio 1 d.

  Registracijos į „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“ pabaiga (daugiau…)

 • Birželio 1 d.

  Prof. D. Pociūtės monografijos „Nematomos tikrovės šviesa“ pristatymas (daugiau…)

 • Birželio 3-17 d.

  Evangeliškų giesmių koncertinis turas po Lietuvą (daugiau…)

 • Birželio 3 d.

  XII-asis tarptautinis festivalis „Skambėk jaunyste“ Kėdainiuose

  (daugiau…)

 • Birželio 15 d.

  Tarptautinis vargonų festivalis „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2017“ (daugiau…)

 • Birželio 16 d.

  500 DŪŽIŲ: vaizdo ir muzikos kelionė per 500 Reformacijos metų Kultūros nakties metu (daugiau…)

 • Birželio 16 d.

  „Naktinė Žodžio misterija“ – Kultūros naktis Vilniaus Reformatų bažnyčioje (daugiau…)

 • Birželio 17 d.

  Tradicinė chorų ir ansamblių Giesmių šventė Šilutėje  (daugiau…)

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Liepos 28 d. – rugpjūčio 5 d.

  Tarptautinis pleneras „Rusnė-2017“, skirtas Lietuvos Reformacijos 500 metų jubiliejui (daugiau…)

 • Liepos 29 d.

  „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2017“. Vilkyškių miestelio šventė (daugiau…)

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Rugpjūčio 19 d.

  „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2017“. Chorų giedojimo seminaro baigiamasis koncertas (daugiau…)

 • Liepos 28 d. – rugpjūčio 5 d.

  Tarptautinis pleneras „Rusnė-2017“, skirtas Lietuvos Reformacijos 500 metų jubiliejui (daugiau…)

 • Rugpjūčio 5 d.

  Ekumeninės pamaldos Biržuose (daugiau…)

 • Rugpjūčio 11-28 d.

  Evangeliškų giesmių koncertinis turas po Lietuvą (daugiau…)

 • Rugpjūčio 14–21 d.

  Giedojimo seminaras Jurbarke (daugiau…)

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Rugsėjo 7-9 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija Klaipėdos universitete „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“ (daugiau…)

 • Rugsėjo 15–17 d.

  „Reformacijos palikimas Kėdainiuose ir Lietuvoje“ (Europos paveldo dienos) (daugiau…)

 • Rugsėjo 21 d.

  Rusnės evangelikų liuteronų bendruomenės istorija ir dabartis (daugiau…)

 • Rugsėjo 21 d.

  Renginys „Reformacijai 500“ Jonavos raj. Upninkų bibliotekoje

  (daugiau…)

 • Balandžio 22 d. – spalio 25 d.

  Paroda „Radvilų portretai Biržų pilyje“

  (daugiau…)

 • Spalio 1 d.

  „Vargonų muzika Vilkyškiuose – 2017“. Šventinės pamaldos ir baigiamasis koncertas (daugiau…)

 • Spalio 1-31 d.

  Evangeliškų giesmių koncertinis turas po Lietuvą (daugiau…)

 • Spalio 5 d.

  Renginys „Reformacija ir šiandiena“ Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje (daugiau…)

 • Spalio 6–7 d.

  Mokslinis seminaras „Reformacija ir kultūrų komunikacija Rytų Prūsijoje“ (Neringa) (daugiau…)

 • Spalio 14 d.

  Konferencija „Reformacija ir šiandiena“ Šiaulių valstybinėje kolegijoje (daugiau…)

 • Spalio 26 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniuje „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui “ (daugiau…)

 • Lapkričio mėn.

  Evangeliškų giesmių koncertinis turas po Lietuvą – Kaune (daugiau…)

 • Lapkričio 17 d.

  Mokslinė konferencija Lietuvių literatūros ir kalbos institute „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“

  (daugiau…)

 • Gegužės 21 d.

  Prof. A. Bumblausko paskaita apie Reformaciją Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje

  (daugiau…)

 • Gegužės 21 d.

  Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Biržų ev. reformatų bažnyčioje (daugiau…)

 • Gegužės 20 d.

  Reformacijos jubiliejui skirti Muziejų nakties renginiai Smalininkuose (daugiau…)

 • Gegužės 20 d.

  Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje (daugiau…)

 • Gegužės 20 d.

  Reformacijos jubiliejui skirti Muziejų nakties renginiai Jurbarke (daugiau…)

 • Gegužės 19 d.

  Konferencija „Reformacija Lietuvoje“ Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (daugiau…)

 • Gegužės 18 d.

  Paskaita „Išaugintas LDK raštijos tradicijų: Pranciškus Skorina ir jo Rusėniškoji Biblija“ (daugiau…)

 • Gegužės 17 d.

  500-ųjų Reformacijos metinių minėjimas Vilniaus dailės akademijoje (daugiau…)

 • Gegužės 13 d., 12.00 val.

  Domas Kaunas „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ Šilutėje

  (daugiau…)

 • Gegužės 13 d.

  Vaikų ir jaunimo evangeliškų giesmių šventė „Giesmių giesmelė 2017“ Švėkšnoje (daugiau…)

Reformacijos veidai

Lietuvoje ir pasaulyje

Janas Husas

Janas Husas (Jan Hus, 1369–1415 m.) – teologas, Bažnyčios pertvarkos teoretikas, Čekijos nacionalinis didvyris. Jis laikomas pirmuoju reformatoriumi, nors gyveno…

Martynas Liuteris

„Čia aš stoviu. Aš negaliu kitaip. Tepadeda man Dievas.“ Martynas Liuteris (Martin Luther, 1483–1546 m.) – Vokietijos teologas, Bažnyčios reformatorius.…

Ulrichas Cvinglis

Ulrichas Cvinglis (Ulrich Zwingli, 1484–1531 m.) – vienas pirmųjų Reformacijos teologų, šveicariškojo protestantizmo pradininkas. Jo reformatoriška veikla ir teologinės pažiūros…

Jonas Kalvinas

Jonas Kalvinas (Jean Calvin, 1509–1564 m.) – vienas žymiausių Reformacijos veikėjų, teologų, susisteminęs reformatorišką mokymą. Sunku būtų nuginčyti didžiulę Kalvino…

Martynas Mažvydas

Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga. Martynas Mažvydas, be jokios abejonės, yra pats žymiausias visų laikų lietuvis krikščionis evangelikas (evangelikas liuteronas).…

Abraomas Kulvietis

Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. bajorų šeimoje. Jis studijavo Krokuvoje, Vitenberge ir kituose Europos…

Didikai Radvilos

Viena garsiausių LDK didikų šeimų, be kita ko, turėjusi didelę reikšmę Lietuvos protestantizmo raidai, buvo Radvilos. Giminės pradininkas – Radvila…

Andrius Volanas

A. Volanas – „niekas negimsta nelaisvas“ Viena šviesiausių XVI a. antrosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų asmenybių buvo Andrius A. Volanas.…

Kristijonas Donelaitis

K. Donelaitis – lietuvių poezijos pradininkas K. Donelaičio vardas šiandien visiems žinomas. Jis laikomas pasaulietinės lietuvių poezijos pradininku, klasiku. Kita…