•    Balandžio 8 d. 12:00 Val.
 • Paskaita - seminaras jaunimui Šiauliuose „Tiesiog Reformacija“

Reformacijos 500-ųjų metų minėjimo renginių kalendorius

Nuolat papildoma naujais renginiais!

 • Kovo 10 d. – balandžio 22 d.

  Baroko pavasaris Biržuose (daugiau…)

 • Kovo 24 d.

  Paskaita  „Reformacijai – 500. Tikėjimas Radvilų gyvenime: sielos ir darbų dermė“ Biržuose (daugiau…)

 • Kovo 10 d. – balandžio 22 d.

  Baroko pavasaris Biržuose (daugiau…)

 • Balandžio 8 d.

  Paskaita-seminaras jaunimui Šiauliuose „Tiesiog Reformacija“ (daugiau…)

 • Balandžio 28–30 d.

  Konferencija „Reformuota ir besireformuojanti bažnyčia“ Kaune (daugiau…)

 • Gegužės 27 d.

  Rytinės ekumeninės pamaldos Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje „Už miestą ir miestiečius“ (daugiau…)

 • Gegužės 31 d.

  Mokslinė-praktinė konferencija „Reformacijos žinia Lietuvai – Mažosios Lietuvos sodyba Lietuvos liaudies buities muziejuje“ (daugiau…)

 • Birželio 17 d.

  Chorų šventė Šilutėje (daugiau…)

 • Birželio 19–25 d.

  Muzikinė stovykla jaunimui „Reformacijos šventė“ Biržuose (daugiau…)

 • Rugsėjo 7-9 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija Klaipėdos universitete „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“ (daugiau…)

 • Rugsėjo 15–17 d.

  „Reformacijos palikimas Kėdainiuose ir Lietuvoje“ (Europos paveldo dienos) (daugiau…)

 • Spalio 14 d.

  Konferencija „Reformacija ir šiandiena“ Šiaulių valstybinėje kolegijoje (daugiau…)

 • Lapkričio 17 d.

  Mokslinė konferencija Lietuvių literatūros ir kalbos institute „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“

  (daugiau…)

 • Kovo 9 d.

  Akademiko Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ sutiktuvės Marijampolėje (daugiau…)

 • Kovo 10 d.

  Akademiko Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ sutiktuvės Punske (daugiau…)

 • Kovo 11 d.

  Konferencija „Sekuliarizacija ir Trejybės doktrina. Kristus ir krikščionio branda“ (daugiau…)

 • Kovo 15 d.

  Reformacijos 500 metų sukakčiai skirtas Kauno muzikos mokyklų mokinių koncertas „Pavasarinis žaismas“ (daugiau…)

 • Vasario 24 d., 17 val.

  Reformacijos 500 metų jubiliejaus minėjimas Priekulėje (daugiau…)

 • Vasario 24 d.

  Diskusija knygų mugėje „Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia“ (daugiau…)

 • Vasario 15–26 d.

  Kunigo dr. Valdo Aušros knygos „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ sutiktuvės Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje ir Vilniuje (daugiau…)

 • Vasario 17 d.

  Kunigo dr. Valdo Aušros knygos „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ sutiktuvės I. Simonaitytės bibliotekoje (daugiau…)

 • Vasario 9 d.
  M. Mažvydo „Katekizmo“ faksimilė VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (daugiau…)
 • Kovo 16 d.

  „Abraomas Kulvietis – Europos Reformacijos ir raštijos pradininkas LDK“ Jonavoje (daugiau…)

Reformacijos veidai

Lietuvoje ir pasaulyje

Janas Husas

Janas Husas (Jan Hus, 1369–1415 m.) – teologas, Bažnyčios pertvarkos teoretikas, Čekijos nacionalinis didvyris. Jis laikomas pirmuoju reformatoriumi, nors gyveno…

Martynas Liuteris

„Čia aš stoviu. Aš negaliu kitaip. Tepadeda man Dievas.“ Martynas Liuteris (Martin Luther, 1483–1546 m.) – Vokietijos teologas, Bažnyčios reformatorius.…

Ulrichas Cvinglis

Ulrichas Cvinglis (Ulrich Zwingli, 1484–1531 m.) – vienas pirmųjų Reformacijos teologų, šveicariškojo protestantizmo pradininkas. Jo reformatoriška veikla ir teologinės pažiūros…

Jonas Kalvinas

Jonas Kalvinas (Jean Calvin, 1509–1564 m.) – vienas žymiausių Reformacijos veikėjų, teologų, susisteminęs reformatorišką mokymą. Sunku būtų nuginčyti didžiulę Kalvino…

Martynas Mažvydas

Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga. Martynas Mažvydas, be jokios abejonės, yra pats žymiausias visų laikų lietuvis krikščionis evangelikas (evangelikas liuteronas).…

Abraomas Kulvietis

Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. bajorų šeimoje. Jis studijavo Krokuvoje, Vitenberge ir kituose Europos…

Didikai Radvilos

Viena garsiausių LDK didikų šeimų, be kita ko, turėjusi didelę reikšmę Lietuvos protestantizmo raidai, buvo Radvilos. Giminės pradininkas – Radvila…

Andrius Volanas

A. Volanas – „niekas negimsta nelaisvas“ Viena šviesiausių XVI a. antrosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų asmenybių buvo Andrius A. Volanas.…

Kristijonas Donelaitis

K. Donelaitis – lietuvių poezijos pradininkas K. Donelaičio vardas šiandien visiems žinomas. Jis laikomas pasaulietinės lietuvių poezijos pradininku, klasiku. Kita…