•    Vasario 24 d.
 • Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia.

Reformacijos 500-ųjų metų minėjimo renginių kalendorius

Nuolat papildoma naujais renginiais!

 • Vasario 15–26 d.

  Kunigo dr. Valdo Aušros knygos „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ sutiktuvės Kaune, Klaipėdoje, Tauragėje ir Vilniuje (daugiau…)

 • Nuo vasario 14 d.

  Paroda „Senieji Prūsijos žemėlapiai“ I. Simonaitytės bibliotekoje (daugiau…)

 • Vasario 23-26 d.

  Jungtinis protestantiškų leidyklų stendas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

  (daugiau…)

 • Vasario 24 d.

  Diskusija knygų mugėje „Pirmosios lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos katekizmų žinia“ (daugiau…)

 • Vasario 25 d

  Knygų mugėje vyks A. Krikštaponienės knygos „Moteris – Ganytoja?“ pristatymas. (daugiau…)

 • Kovo 16 d.

  „Abraomas Kulvietis – Europos Reformacijos ir raštijos pradininkas LDK“ Jonavoje (daugiau…)

 • Kovo 17 d.

  Reformacijos šventė Naujojoje Akmenėje (daugiau…)

 • Balandžio 8 d.

  Paskaita-seminaras jaunimui Šiauliuose „Tiesiog Reformacija“ (daugiau…)

 • Rugsėjo 7-9 d.

  Tarptautinė mokslinė konferencija Klaipėdos universitete „Reformacijos idėjų atgarsiai tarp Gdansko ir Talino. Kultūrinio transfero ypatumai“ (daugiau…)

 • Spalio 14 d.

  Konferencija „Reformacija ir šiandiena“ Šiaulių valstybinėje kolegijoje (daugiau…)

 • Vasario 17 d.

  Kunigo dr. Valdo Aušros knygos „Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai“ sutiktuvės I. Simonaitytės bibliotekoje (daugiau…)

 • Vasario 9 d.
  M. Mažvydo „Katekizmo“ faksimilė VU bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (daugiau…)
 • Vasario 1 d.

  „Apie reformaciją kitaip“ Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekoje (daugiau…)

 • Sausio 28 d.

  Teologinė konferencija Kėdainiuose „Evangeliškai suvokiami sakramentai“ (daugiau…)

 • Sausio 18-25 d.

  2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema „Susitaikymas“ (daugiau…)

 • Sausio 5 d.

  Metų paskaita „Reformacijai – 500“ (daugiau…)

Reformacijos veidai

Lietuvoje ir pasaulyje

Janas Husas

Janas Husas (Jan Hus, 1369–1415 m.) – teologas, Bažnyčios pertvarkos teoretikas, Čekijos nacionalinis didvyris. Jis laikomas pirmuoju reformatoriumi, nors gyveno…

Martynas Liuteris

„Čia aš stoviu. Aš negaliu kitaip. Tepadeda man Dievas.“ Martynas Liuteris (Martin Luther, 1483–1546 m.) – Vokietijos teologas, Bažnyčios reformatorius.…

Ulrichas Cvinglis

Ulrichas Cvinglis (Ulrich Zwingli, 1484–1531 m.) – vienas pirmųjų Reformacijos teologų, šveicariškojo protestantizmo pradininkas. Jo reformatoriška veikla ir teologinės pažiūros…

Jonas Kalvinas

Jonas Kalvinas (Jean Calvin, 1509–1564 m.) – vienas žymiausių Reformacijos veikėjų, teologų, susisteminęs reformatorišką mokymą. Sunku būtų nuginčyti didžiulę Kalvino…

Martynas Mažvydas

Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga. Martynas Mažvydas, be jokios abejonės, yra pats žymiausias visų laikų lietuvis krikščionis evangelikas (evangelikas liuteronas).…

Abraomas Kulvietis

Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. bajorų šeimoje. Jis studijavo Krokuvoje, Vitenberge ir kituose Europos…

Didikai Radvilos

Viena garsiausių LDK didikų šeimų, be kita ko, turėjusi didelę reikšmę Lietuvos protestantizmo raidai, buvo Radvilos. Giminės pradininkas – Radvila…

Andrius Volanas

A. Volanas – „niekas negimsta nelaisvas“ Viena šviesiausių XVI a. antrosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų asmenybių buvo Andrius A. Volanas.…

Kristijonas Donelaitis

K. Donelaitis – lietuvių poezijos pradininkas K. Donelaičio vardas šiandien visiems žinomas. Jis laikomas pasaulietinės lietuvių poezijos pradininku, klasiku. Kita…