Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl Reformacijos 500 metų minėjimo plano patvirtinimo“  2017 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia Sinodu, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorija organizavo Metų paskaitą, skirtą Reformacijos jubiliejui paminėti. Jau ne vienus metus rengiama prima lectura (pirmoji metų paskaita) – tai galimybė mokytojams išgirsti susimąstyti skatinančių minčių, prasmingai pradėti naujuosius metus. Šių metų paskaitą skaitė LEU Istorijos fakulteto l. e. p. dekanas, doc. dr. Deimantas Karvelis. Paskaitos tema: „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje…“.

Kviečiame peržiūrėti paskaitos vaizdo įrašą. Paskaitą filmavo Marija Načaitė, montavo Alena Gerasimava, įrašą paskelbė Ugdymo plėtotės centras.