Ekumeninė evangelinių bendruomenių maldos diena Reformacijos jubiliejui paminėti

Minint Reformacijos 500 metų sukaktį Lietuvos evangelinės bendruomenės gruodžio 9 d. (šeštadienį) 16.00 val. kviečia visus į ekumeninę Maldos dieną. Pamaldos vyks Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje (Pylimo 18 d.)

Pamaldose dalyvaus ir žodžiu pagal Reformacijos solas dalysis įvairių evangeliškų konfesijų dvasininkai: evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas, Laisvųjų krikščionių bažnyčių vyskupas Artūras Rulinskas, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ vadovas pastorius Gabrielius Lukošius, Lietuvos Jungtinės metodistų bažnyčios superintedentas Remigijus Matulaitis ir Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys. Giedos Daiva Palionienė, Vaidas Vyšniauskas ir laisvųjų krikščionių bažnyčios šlovintojai.

Kviečiame visus į šią evangelinių bažnyčių vienybės šventę!