Tarptautinė konferencija Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencija skirta paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam daugiau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui.

Konferencijos rengėjai kviečia humanitarinių, sociologijos, muzikologijos ir kitų mokslo sričių tyrėjus kompleksiškai ir tarpdalykiškai pažvelgti į XIX amžiuje plačiai paplitusią ir XX amžiaus pirmoje pusėje gyvybingą religinę bendruomenę – surinkimus – Vakarų Europos ir Rytų Prūsijos istorinių procesų, socialinių ir kultūrinių pokyčių kontekste, panagrinėti surinkimininkų religinių raštų ypatumus, surinkimininkų literatūrinę ir muzikinę raišką, atskleisti jų pasaulėjautos ir pasaulėvokos bruožus, įvertinti surinkimininkų judėjimo poveikį moderniosios XIX amžiaus visuomenės raidai.

Kviečiame pranešimus parengti šiomis temomis:

  • XVIII a. pabaigos – XIX amžiaus modernizacijos procesai ir religiniai bendruomeniniai judėjimai (liet. surinkimai, vok. Gemeinschafstbewegung, len. gromadkarstwo) Europoje
  • Surinkimų ištakos, raidos ypatumai ir pietizmo idėjų recepcija
  • Mažosios Lietuvos spaustuvės ir surinkimininkų literatūros proveržis XIX amžiuje
  • Surinkimininkų literatūros savitumas
  • Surinkimininkų giesmynų ir pastoracinių veikalų kalbos tradiciškumas ir kaita
  • Bendruomenės ir individo santykis: pasauliečių pamokslininkų (sakytojų) vaidmuo ir reikšmė surinkimininkų judėjimui
  • Surinkimininkai ir oficialioji liuteronų evangelikų Bažnyčia
  • Surinkimininkų buities estetika
  • Surinkimininkų ir lietuvių draugijų Mažojoje Lietuvoje santykiai
  • Surinkimininkų vaidmuo misijų draugijose Mažojoje Lietuvoje o Surinkimų tema XX–XXI amžiaus literatūriniuose kontekstuose o Surinkimininkai ir kultūrinės atminties apraiškos XXI amžiuje

Konferencijos vieta: P. Vileišio g. 5, Vilnius Konferencijos data: 2017 m. gruodžio 1–2 d. Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, vokiečių Pranešimams skirtas laikas: 20 min.

Maloniai kviečiame tezes (iki 300 žodžių) siųsti iki rugsėjo 22 dienos el. paštu:

liugiene.inga@gmail.com (dr. Inga Strungytė-Liugienė)

Daugiau informacijos rasite Lietuvių kalbos instituto svetainėje