Minint Reformacijos 500 metų sukaktį Europos centrinis bankas išleido jubiliejinį 0 eurų banknotą. Fizinės jo savybės identiškos įprastų euro banknotų savybėms – jubiliejinis banknotas atspausdintas ant euro banknotų popieriaus, jame yra visos euro banknotų saugos priemonės, o matmenys atitinka 20 eurų banknoto matmenis. Banknoto viršuje vokiečių k. užrašyta „Dievo malonė mums suteikiama nemokamai“, priekinėje banknoto pusėje taip pat vaizduojamas M. Liuteris ir pateikiama jo citata: „Džiaugsmo turi tiek, kiek tikėjimo“.

Nulio eurų nominalo banknotas neturi perkamosios galios ir yra platinamas tarp kolekcionierių.

Vokietijoje taip pat išleista Reformacijos sukakčiai paminėti skirta sidabrinė 20 eurų moneta. Moneta nukalta iš 18 g 925 prabos sidabro, averse vaizduojamas M. Liuteris ir Šventojo Rašto fragmentas, o ant jos briaunos vokiečių k. iškalta „TO AŠ LAIKAUSI. AŠ NEGALIU KITAIP“.

Džiugu, kad Reformacijos sukaktį išleisdamos jubiliejines monetas paminėjo ir kitos Europos šalys.

Šveicarijoje išleista sidabrinė 20 Šveicarijos frankų moneta, kurioje vaizduojami šveicariškosios Reformacijos šulai Ulrichas Cvinglis ir Jonas Kalvinas.

Suprasdama Reformacijos reikšmę savo šalies kultūrai, mokslui ir ekonomikai, jubiliejines monetas išleido ir Vengrija. Išleistos net dviejų nominalų monetos – 10 000 forintų nominalo sidabrinė moneta ir 2 000 forintų nominalo moneta iš netauriųjų metalų. Monetos centre vaizduojamas atverstas Šventasis Raštas ir virš jo skrendantis balandis – ši kompozicija iliustruoja tiesą, kad Šventąjį Raštą skaitytojų protams atveria tik Šventoji Dvasia.

Džiugu, kad Reformacijos sukaktį panašiai įamžino Ukraina. Pirmoji Reformacijos sąjūdžio banga šią šalį pasiekė per LDK, kuriai Ukraina tuo metu priklausė. Ukrainos bankas išleido 5 grivinų nominalo monetą iš netauriųjų metalų. Monetos averse vaizduojamas Ukrainos herbas, atversta Biblija ir penki Reformacijos postulatai (solos) ukrainiečių kalba. Monetos reverse – Nukryžiuotasis ir Martynas Liuteris su tezėmis rankose.

Visos monetos kolekcinės, tad į mūsų piniginę jos įprastai neužklys. Visgi džiugina tai, kad šiuo būdu Reformacijos reikšmę pripažino tiek daug Europos šalių, o ypač, kad brangi Dievo malonė suteikiama dovanai.

Parengta pagal užsienio šaltinius