Reformacijos 500 metų sukakties jubiliejui skirtų renginių banga, nuvilnijusi šiemet per šalies miestus bei miestelius, neaplenkė ir Šilalės. Šių metų lapkričio 18 d. Šilalės Jono Tartilavičiaus Batakiečio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko konferencija „Reformacijos istorijos aspektai“, skirta šiai ypatingai sukakčiai paminėti. Renginį organizavo Šilalės rajono savivaldybė, KU BRIAI (Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas) ir Šilalės evangelikų liuteronų parapija.

Renginio pradžioje konferencijos dalyvius bei svečius pasveikino Šilalės evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Dikšaitis ir pakvietė visus kartu sugiedoti 46-os psalmės motyvais Martyno Liuterio sukurtą giesmę „Tvirčiausia apsaugos pilis“, kuri laikoma Reformacijos himnu. Šventinio renginio proga pakviestas tarti žodį Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kanauninkas dr. Algis Genutis nuoširdžiai pasidžiaugė gražia kaimyninių parapijų tarpusavio bendryste ir linkėjo visiems susirinkusiems krikščioniškos vienybės.

Konferenciją moderavo doc. dr. Silva Pocytė (Klaipėdos universitetas), pranešimus skaitė prof. dr. Dainora Pociūtė (Vilniaus universitetas), Darius Barasa (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas), Dainius Elertas (Lietuvos jūrų muziejus), doc. dr. Arūnas Baublys (Klaipėdos universitetas) ir Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupas.

Konferencijos pabaigoje vyskupas M. Sabutis padėkojo Šilalės rajono savivaldybės merui Jonui Gudauskui už paramą Šilalės evangelikų liuteronų parapijai, jos iniciatyvų palaikymą bei pagalbą organizuojant renginį. Padėką merui už ilgametį bendradarbiavimą bei paramą ir pagalbą organizuojant konferenciją taip pat įteikė parapijos kunigas M. Dikšaitis bei parapijos tarybos pirmininkas J. Juozapaitis. Padėkos bei atminimo suvenyrai įteikti ir konferencijos pranešėjams bei Šilalės rajono paveldosaugininkei Jurgitai Viršilienei. Pabaigoje renginio dalyvius ir svečius parapijos kunigas M. Dikšaitis maloniai pakvietė pietų į greta esančius parapijos namus.

Įstabu yra tai, kad pasibaigus renginiui išlieka jo nuotaika, priverčianti akimirkai stabtelėti kasdienybėje ir susimąstyti apie save kaip žmogų, gyvenantį ant praėjusių kartų sukurto dvasinio ir materialinio pamato, bei kuriantį tą pamatą ateities kartoms. Konferencija „Reformacijos istorijos aspektai“ – tai trumpas prisilietimas prie Reformacijos Lietuvoje ištakų, žvilgsnis į praeitį, paklojusią pagrindą šiandienai.

 

Ingrida Vaičiuvienė,

Šilalės evangelikų liuteronų parapija

www.liuteronai.lt