Tarptautinė mokslinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“ Klaipėdoje

Maloniai kviečiame į Klaipėdos universiteto, Parmos universiteto, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bei Simono Dacho namų organizuojamą tarptautinę mokslinę konferenciją „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirtą 500-osioms Reformacijos metinėms paminėti. Renginys vyks 2017 metų lapkričio 16–17 dienomis Klaipėdoje (Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete S. Nėries g. 5)

Reformacija – religinis ir visuomeninis sąjūdis, padaręs didžiulį kultūrinį ir socialinį poveikį Lietuvai bei kitoms Europos šalims, skatino politinės ir visuomeninės minties plėtotę, tapo akstinu valstybių ir visuomenių modernizacijai. Reformacija iškėlė gimtosios kalbos svarbą, paspartino nacionalinių kultūrų ir mokslo raidą.
Reformacija nesiribojo religiniu sąjūdžiu ir nesibaigė kartu su juo. Ji tapo drąsių, subrandintų iš sąstingio išvaduojančių proveržių metafora.
Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti šias potemes:

❖ Reformacijos teologija ir filosofija: teologinė ir filosofinė protestantizmo mintis, tarpkonfesiniai ryšiai ir polemika, istoriniai Reformacijos aspektai.

❖ Reformacija ir kultūros istorija: valstybė, visuomenė, pilietis, individas.

❖ Reformacija ir literatūra: religinė ir pasaulietinė kūryba, jos suvokimas įvairiais laikotarpiais ir mūsų dienomis, literatūriniai ryšiai, vertimai, interpretacijos.

❖ Reformacija ir liaudies kultūra: protestantiškosios krikščionybės ir mitologijos, liaudies tikėjimų, papročių, tautosakos sąveika.

❖ Reformacija ir lingvistika: lingvistinės tekstų ir jų fragmentų bei atskirų kalbos sluoksnių studijos, protestantiškų raštų poveikis kalbų raidai, kalbotyrai.

❖ Reformacija ir menas: bažnytinio ir pasaulietinio meno stiliai, žanrai, jų sąveika ir raida.

❖ Protestantiškosios kultūros paveldo Lietuvoje ir kitose šalyse problemos: pažinimo poreikis ir sklaida, tyrinėjimai, apsauga, priežiūra, pritaikymas.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimų trukmė 20 min., 5 min. skiriamos diskusijoms.

Konferencijos mokestis – 30 Eur (mokamas registracijos metu), kuris bus naudojamas apmokėti dalyvių maitinimo išlaidas (pietūs, kava).

Dalyvių anketas ir pranešimų santraukas (iki 1500 spaudos ženklų) prašome parengti ir siųsti iki 2017 m. spalio 15 d. elektroninio pašto adresu: tmskonferencija2017@gmail.com. Santraukas prašome parengti dviem kalbomis: lietuvių ir anglų (jeigu pranešimas skaitomas lietuviškai) arba anglų (jeigu pranešima skaitomas angliškai).

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami KU moksliniame žurnale RES HUMANITARIAE, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse Index Copernicus ir EBSCO. Publikacijos parengimo reikalavimus rasite adresu: https://goo.gl/RRGCEk.

Publikavimo terminai. Autoriai, pateikę straipsnių rankraščius iki 2017 m. rugsėjo 15 d., žurnalą (2017, Nr. 2) su savo publikacija gautų atvykę į konferenciją. Rankraštį pateikę iki 2018 m. sausio 30 d., publikacijos sulauktų 2018 m. gegužės mėnesį (2018, Nr. 1).

Konferencijos mokslinis-organizacinis komitetas:

Doc. dr. Lina Petrošienė (pirmininkė, Klaipėdos universitetas)
Vysk. Mindaugas Sabutis (Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia)
Dr. Dalia Jakulytė (Klaipėdos universitetas)
Doc. dr. Tomas Kiauka (Vilniaus dailės akademija)
Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė (Klaipėdos universitetas)
Prof. dr. Jyrki Knuutila (Helsinkio universitetas)
Prof. habil. dr. Guido Michelini (Parmos universitetas)
Doc. habil. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas)
Doc. dr. Žavinta Sidabraitė (Klaipėdos universitetas)
PD Dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas)
Prof. dr. Jouko Talonen (Helsinkio universitetas)
Prof. dr. Peteris Vanags (Stokholmo universitetas)
Prof. dr. Oskar Vistdal (Hedmarko universiteto kolegija)
Dokt. Arina Ivanickaja (Klaipėdos universitetas)
Dokt. Raimonda Mikašauskienė (Klaipėdos universitetas)
Dokt. Žydrūnas Vičinskas (Klaipėdos universitetas)

DALYVIO ANKETA ir daugiau informacijos anglų ir lietuvių kalbomis