Valstybinis choras „Vilnius“ aplankė Priekulę su Reformacijos minėjimui skirta programa.

Kadangi dabartinė Priekulės liuteronų bažnyčia tokiam renginiui yra per maža, šį kartą parapijai padėjo Priekulės miesto kultūros centras ir jo vadovė Alanta Zapalskienė, šventei užleidusi erdvią centro koncertų salę.

Spalio 21 d. vykęs koncertas sutraukė gausų būrį Priekulės miesto ir apylinkių gyventojų. Renginio pradžioje parapijos kun. dr. Darius Petkūnas trumpai papasakojo apie Reformacijos ištakas Vokietijoje, supažindino su M. Liuterio gyvenimo akimirkomis ir jo darbais. Kunigas pažymėjo, kad turbūt vienas ryškiausių Reformacijos nuopelnų buvo mišios gimtąja kalba: Vokietijoje – vokiečių, Mažosios Lietuvos parapijose – lietuvių. Tokios pamaldos Prūsijos lietuviškai kalbančiose parapijose pradėtos laikyti Martyno Mažvydo laikais, kuris, kartu su bendradarbiais, parengė pirmuosius liturginius tekstus gimtąja kalba.

Priekuliškiams gilų įspūdį paliko choro „Vilnius“ (vyr. dirigentas. Artūras Dambrauskas) programa ir J. S. Bacho kūriniai, kuriuos atliko solistė Asta Krikščiūnaitė, akomponuojant koncertmeisteriui Vincenzo De Martino. Aktorius Vytautas Rumšas pasakojo įdomių detalių iš M. Liuterio gyvenimo, cituodamas reformatoriaus rašytinį palikimą. Choras giedojo M. Liuterio ir vėlyvesnių laikų giesmes, kurių daugelį pirmą kartą į lietuvių kalbą išvertė M. Mažvydas ir kiti Mažosios Lietuvos kunigai. Priekulės seniūnė Daiva Bliūdžiuvienė pasidžiaugė turininga koncerto programa, pažymėdama, kad choras ženkliai prisidėjo prie miesto, kuris 2017 m. paskelbtas mažosios kultūros sostine, muzikinio gyvenimo.

Darius Mizgeris

www.liuteronai.lt