Pripažindamas Reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai, Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais.

Spalio 4 dieną, siekdama paminėti 500 metų Reformacijos jubiliejų, Panevėžio evangelinė bažnyčia, bendradarbiaudama su  Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja  biblioteka, joje surengė paskaitą-diskusiją tema Pagrindinės XVI a. Reformacijos idėjos ir jų paplitimas Lietuvoje. Į renginį atvyko ir grupelė Panevėžio evangelikų reformatų parapijos atstovų.

Renginio pradžioje buvo atlikta Martyno Liuterio sukurta giesmė Tvirčiausia apsaugos pilis.

Lektorius iš JAV, pastorius Chrisas Lewisas pristatė pagrindines XVI a. Reformacijos idėjas – 5 solas, kurios pakeitė pasaulį.

1. Vien tik Šventasis Raštas; 2. Vien per tikėjimą; 3. Vien per malonę; 4. Vien tik Kristus; 5. Vienam Dievui garbė.

Lietuvos edukologijos universiteto istorikas, prof. dr. Deimantas Karvelis papasakojo apie Reformacijos pradininką Martyną Liuterį, šveicariškosios Reformacijos veikėjus Joną Kalviną, Ulrichą Cvinglį, lietuvius Reformacijos šauklius Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą, Mikalojų Radvilą Rudąjį ir kt.  Lektorius plačiai nušvietė mokyklų kūrimosi svarbą, Šventojo Rašto spausdinimą gimtąja kalba ir kt.

 

Renginio pabaigoje lektoriai atsakė į klausytojų klausimus.

Nepastebimai prabėgo dvi rimties ir susikaupimo valandos, nes lektorių įžvalgos vertė daugelį susimąstyti, kokia svarbi Europai ir pasauliui buvo Reformacija, palikusi neišdildomą žymę ir Lietuvos istorijoje.

Dėkingi organizatoriams už surengtą prasmingą Reformacijos 500 metų jubiliejaus paminėjimą.

Palmyra Griciūnienė

www.ref.lt

Paskaitos vaizdo įrašas ruošiamas