Švenčiant Reformacijos jubiliejaus metus, kiemelyje šalia Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios rugsėjo 9-osios pavakare atidengtas Bažnyčios reformatoriaus dr. Martyno Liuterio paminklas.

Ant neaukšto 30 cm granito postamento užkelta pustrečio metro skulptūra pro bažnyčios kiemelio vartus gerai matyti praeiviams Vokiečių gatvėje.

Paminklo pašventinimo iškilmėmis pradėtos artėjančio Reformacijos 500 metų jubiliejaus Padėkos pamaldos, kuriose dalyvavo dauguma Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios dvasininkų, gausiai atvyko keleto parapijų tikintieji. Į susirinkusiuosius kreipėsi skulptorius Romualdas Kvintas.

Dievo žodžiu ir malda paminklą palaimino Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Giedojo Vilniaus ev. liuteronų parapijos choras (vad. Asta Saldukienė) ir ansamblis „Adoremus“ (vad. Renata Kreimerė), bažnyčioje skambėjo vargonininkės Jūratės Landsbergytės ir trimitininko Lauryno Lapės atliekama muzika.

Šventinėse pamaldose dalyvavo ir ekumeniniai svečiai: R. katalikų bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas dr. Gintaras Grušas, Lietuvos ev. reformatų bažnyčios generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas ir Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kurijos atstovas kun.Vladimiras Seliavko.

Garbieji svečiai sveikinimo žodžius tarė po pamaldų parapijos salėje surengtos agapės metu, čia susirinkusius pasveikino ir iškilmėse dalyvavusios LR Seimo narės Irena Šiaulienė bei Aušrinė Norkienė.

Reformacijos pradžia laikoma 1517 m. spalio 31-oji, kai dr. M. Liuteris Vitenberge paskelbė garsiąsias 95 tezes. Bažnyčios atsinaujinimo sąjūdis per kelerius metus plačiai pasklido Europoje, Reformacija paskatino ir raštijos lietuvių kalba atsiradimą.

 

Kęstučio Puloko nuotraukos

 

www.selonija.lt