J. Saboliaus filmo „Po 450 metų. Mažvydas“ peržiūra Martyno Mažvydo bibliotekoje

Nacionalinės bibliotekos „Kino klubas“ kviečia kartu minėti Tarptautinę raštingumo dieną. Šią dieną minimi ir pagerbiami tie, kurie puoselėjo raštingumą pasaulyje, ir visi mokytojai, kurie dabar moko kitus. Tokiai ypatingai progai parinkome išskirtinį filmą. Tai prieš 20 metų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) sukurtas dokumentinis filmas apie Martyną Mažvydą. „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit“, – šiais M. Mažvydo parašytais žodžiais prasideda LRT prodiuserio, režisieriaus Juozo Saboliaus filmas „Po 450 metų. Mažvydas“.

Garsus Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas Zigmas Zinkevičius filme kalba:

„Mūsų pirmoji knyga – ypatinga. Ten nėra tik Katekizmas, o iš tikrųjų kelios knygos, juk, be Katekizmo, dar yra giesmynas, elementorius, yra lotyniška studija, kurioje polemizuojama su katalikais, ir paskui yra lietuviška pratarmė, eiliuota, kurioje yra pirmasis eilėraštis ir gana ilgas. Kaip Mažvydas ją pagamino?“

Prūsijos kunigaikštystė tuo metu tapo antruoju Lietuvos kultūros centru. Ten pasirodė pirmoji lietuviška knyga, pirmoji lietuvių kalbos gramatika, pirmą kartą į lietuvių kalba išversta Biblija.

„Istorijos paradoksas, kad pirmoji Lietuvos kunigaikštystėje ir garsiajame Vilniaus mieste atspausdinta knyga 1522 metais buvo Pranciškaus Skorinos senąja rusų, arba baltarusių, kalba „Mažoji kelionių knygelė“. Praėjus bent 6 dešimtmečiams, Vilniuje buvo išspausdinta pirmoji latviška knyga. Lietuvoje ėjo knygos lenkų, vokiečių, lotynų, kitomis kalbomis, o lietuviška knyga, tarytum kokia podukra, buvo išvaryta iš Lietuvos, ji turėjo ieškoti pastogės kitoje valstybėje, Prūsijos kunigaikštystėje, Karaliaučiuje“, – filme išgirsime šviesaus atminimo Lietuvos poeto, dramaturgo Justino Marcinkevičiaus mintis.

„Raštas, spausdinta knyga, jungė žmogų su pasauliu, leido diskutuoti su žymiausiais to meto protais, galbūt mintyse, galbūt rašto darbuose, galbūt artimųjų rate. Knyga nors lėtai, bet pasiekdavo Vilnių“, – sako Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas Domas Kaunas.

Daug įdomaus ir galbūt nežinomo ar jau primiršto sužinosite, prisijungę prie kino mėgėjų ir atvykę penktadienio popietę į Nacionalinės bibliotekos Kino salę. Filmo režisierius J. Sabolius, scenarijaus autorė V. Paukštelytė, operatorius G. Zalieckas.

Trumpai apie renginį:

Data rugsėjo 8 d.
Laikas 12 val.
Vieta Kino salė, V a.
Trukmė 40 min.
Partneris  LRT
Dalyvavimas įėjimas laisvas
Daugiau informacijos socialiniame tinkle „Facebook“ ›