Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565) – Reformacijos lyderis ir evangelikų bendruomenės telkėjas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Romos katalikų bažnyčios pripažintas pavojingiausiu veikėju, todėl įtrauktas į visuotinį draudžiamų skaityti autorių sąrašą visų veikalų (opera omnia) kategorijoje.

Visus bibliotekos lankytojus besidominčius istorija, švietimu kviečiame apsilankyti senos, įdomios ir retos knygos parodoje:

Index librorum prohibitorum, cum regulis confectis per patres, a Tridentina Synodo delectos. Sanctissimi Domini Pij IIII. Pontificis Maximi, authoritate comprobatus.
1586 / Venecija

Index librorum prohibitorum – kas tai?

Tai XVI a. viduryje Romos katalikų bažnyčios sudarytas draudžiamųjų eretiškų knygų, autorių ir jų idėjų katalogas. Reikėtų pabrėžti, kad tuo metu dar neegzistavo visiškos išraiškos laisvės idėja. Bažnytinė ir civilinė katalikų valdžia tokios cenzūros ėmėsi bandydama apsaugoti „gryną“ tikėjimą ir stabdyti evangeliškų idėjų plitimą. Egzistuojant spaudai maištaujančių XVI a. knygų beveik nebuvo įmanoma sukontroliuoti, nes jos „dauginosi“ šimtiniais ar net tūkstantiniais tiražais, tapo daugeliui prieinamos ir plačiai aptarinėjamos. Paradoksas, tačiau Europos visuomenėje šis draudžiamųjų knygų sąrašas buvo naudojamas kaip skaitytinų įdomių knygų indeksas. Draudžiamųjų knygų sąrašas egzistavo iki pat 1966 m.

Kodėl Mikalojus Radvila Juodasis įtrauktas į Index librorum prohibitorum?

Mikalojus Radvila Juodasis – didžiausias maištininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Jis pirmasis išdrįso atsiriboti nuo Romos katalikų bažnyčios, kritikuoti popiežių ir jo nutarimus. Būtent dėl drąsaus ir maištingo laiško pačiam popiežiaus nuncijui Luidžiui Lipomanui (1556) jis ir buvo pripažintas pavojingiausiu autoriumi, kurio bet koks pasirodęs ar pasirodysiantis tekstas buvo draudžiamas skaityti, laikyti ir platinti.

Mikalojus Radvila Juodasis, kaip tikras Renesanso intelektualas, buvo viešas valstybės asmuo, politinis veikėjas, diplomatas, kuris laisvu nuo tarnybos metu rūpinosi intelektine ir kultūrine pažanga. Savo valdose subūrė nepriklausomus Vakarų Europoje išsilavinusius evangelikus, užmezgė dialogą su Reformacijos lyderiais Vakarų Europoje (J. Kalvinu, H. Bulingeriu), surengė pirmąjį Lietuvoje evangelikų sinodą, įkūrė pirmąją spaustuvę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje ir pradėjo nuoseklią leidybinę veiklą. Mikalojaus Radvilos Juodojo iniciatyva Abiejų Tautų Respublikoje pasirodė svarbiausias Reformacijos leidinys – pirmasis Biblijos leidimas tuo metu daugiakultūrėje visuomenėje paplitusia lenkų kalba.

Belaukiant parodos „Maištaujančios knygos“

2017 m. lapkričio 9 d. – gruodžio 18 d.

Trumpai apie parodą:

 Data rugsėjo 8 d. – spalio 8 d.
 Vieta atrijus, prie M. Mažvydo skulptūros, III a.
 Dalyvavimas įėjimas laisvas