Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka Reformacijos 500 metų sukakčiai minėti organizuoja kelis renginius. Vienas jų – išskirtinė paroda „Maištaujanti knyga“, kuri vyks lapkričio–gruodžio mėnesiais. Prisidėdama prie prasmingo jos laukimo, biblioteka rengia tris „vieno eksponato“ (vienos to laikotarpio knygos) parodas.

Visą mėnesį Nacionalinės bibliotekos bičiuliai galės susipažinti su Retų knygų ir rankraščių skyriaus darbuotojų parinkta pirmąja maištaujančią Reformacijos dvasią perteikiančia knyga. Tai pirmoji Abiejų Tautų Respublikoje pasirodžiusi kosmografija – pirmoji visuotinė enciklopedinio pobūdžio pasaulio istorija, pristatanti išsamų geografinį pasaulio vaizdą ir istorinę žmonijos raidą. Knyga 1564 metais spausdinta įvairių konfesijų daugiakultūrėje visuomenėje tuo metu labiausiai paplitusia lenkų kalba, skambiu pavadinimu „Kronika tho iesth Historija swiata“ (Kronika, arba viso pasaulio istorija). Knygoje publikuojamas ir žaismingas pasaulio žemėlapis, iliustruotas Zodiako ženklais, undinėmis ir kitomis fantastinėmis būtybėmis. Kronikos autorius, drąsios minties ir plataus akiračio istorikas, vertėjas ir poetas Martynas Bielskis, kaip pavojingas krikščionybei, buvo įtrauktas į draudžiamųjų knygų sąrašą „Index librorum prohibitorum“.

Šiai parodai parinkome išskirtinį globėją ir vietą. Tai erdvė prie Martyno Mažvydo, pirmosios lietuviškos knygos autoriaus, reformato (liuterono), kurio vardu turi garbės vadintis Nacionalinė biblioteka, skulptūros.

Laukiame drąsaus ir laisvo mąstymo, smalsių, istoriją ir knygą gerbiančių lankytojų, tokių, kokius prieš 500 metų troško matyti pirmieji reformacijos tėvai.

Trumpai apie parodą

Data  rugpjūčio 9 d. – rugsėjo 8 d.
Vieta atrijus, prie M. Mažvydo skulptūros, III a.
Dalyvavimas įėjimas laisvas