Dar viena graži iniciatyva, kaip Reformacijos tiesas ir aktualumą pristatyti XXI a. jaunajai kartai.

Jau ketvirtus metus Krikščioniška sporto stovykla sulaukė būrio stovyklautojų. Šiemet stovykloje vaikus pasitiko ne tik atsinaujinusi vadovų komanda, bet ir nauja stovyklavietė. Prie vadovų Komandos prisijungė Gabrielė, Benjaminas, ir buvęs stovyklautojas Nojus. Vaikai visą savaitę gyveno Kėdainių rajono Akademijos gimnazijoje. Direktoriaus pavaduotoja Vida Proscevičienė, maloniai sutiko ir išlydėjo tiek stovyklautojus, tiek stovyklos svečius. Nuoširdžiai dėkojame šios ugdymo įstaigos šeimininkams už svetingumą ir už puikią sporto bazę.

Šie 2017-ji metai paskelbti Reformacijos metais, todėl nenuostabu, kad stovyklos tema buvo Penki Reformacijos šūkiai (5 solos), o kad sportininkai geriau supratų – Penkios pergalės.

Stovyklautojai išsamiai Biblijos pamokėlėse ir pamaldų, kurios vyko kasdien metu, susipažino su kiekviena tikinčiam krikščioniui reikalinga pergale – Reformacijos šūkiu. Aiškinosi, kaip kasdien gyventi vadovaujantis šiais šūkiais, kaip eiti link vienintelės svarbiausios pergalės, kaip ją laimėti.

Ištvermės, greičio, technikos, spartaus mąstymo jėgas stovyklautojai išbandė ne tik futbolo aikštėse, bet ir tradiciniame stovyklų žaidime „Kazokai ir plėšikai“, „Protmūšio“ klausimų – atsakymų vingrybėse, įveikdami orientacinio žygio kilometrus ar išbandydami jėgas daugeliui pirmą kartą užsėdus ant sportinio žirgo nugaros.

Žurnalistikos būrelis, vadovaujamas Simonos išleido Stovyklos laikraštį, kuriame savo mintimis pasidalino direktorė Eglė: „AČIŪ visiems už dalyvavimą, prisidėjimą prie stovyklos „5 PERGALĖS“. Mažuosius noriu pagirti už ištvermę, kantrybę ir geros nuotaikos palaikymą. Linkiu visiems daug daug stiprybės. Vadovams esu labai dėkinga už darbą, atsidavimą ir pasiaukojimą. Ačiū visiems už duotas/išmoktas pamokas ir iki susitikimo kitais metais!“

Stovyklos kapelionas kun.Raimondas: „Brangūs stovyklautojai, šiemetinės stovyklos tema Penkios pergalės mus įpareigojo pasijusti ne tik sportininkais, siekiančiais įvairių pergalių, bet ir pabuvoti karo lauke, kur pergalė po pergalės mes ėjome į galutinį laimėjimą. Galbūt skirtumas nuo sporto turnyro, futbolo čempionato, nuo karo veiksmų tas, kad mes ten matome aiškų priešininką. Čia mes pirmiausiai susigrumiame su žymiai klastingesniu, žymiai sudėtingesniu priešu. Mes turime kovoti su mumyse tūnančiu, labai gerai pasislėpusiu, savo pozicijas įsitvirtinusiu priešu – šėtonu. Jo pagrindinis ginklas – melas. Po to ir daug įvairių papildomų nuodėmės formų. O su jomis mes turime kasdien kovoti, grumtis ir nugalėti. Deja mes, vieni to padaryti negalime. Mums reikalinga taktika, geras žaidimo planas ir be abejo komandos draugai.

Šioje stovykloje savo komandos taktiniuose sprendimuose pabandėme naudoti penkių Reformacijos šūkių patirtį, pasigilinti, kaip tai mums naudinga ir svarbu, ir nugalėti. Nugalėti tikėjimo čempionatą, laimėti Dievo malonės prizą, pasitelkus patį geriausią trenerį – Viešpatį Jėzų ir Jo mokymą. Brangieji, o pasiekus bet kokią pergalę privalome atiduoti garbę vienam Dievui.

Šventasis Raštas tebūna Jums kasdieninė knyga, tikėjimo tiesų vadovėlis ir tiesos žinia iš vienintelio malonės davėjo mums – Jėzaus Kristaus. Visa garbė tebūna vien tik Jam.“

Stovykla baigėsi, turime laiko dalintis įspūdžiais ir laukti kitų metų stovyklų.

InfoRef.lt

Skaitykite stovyklos laikraštį Penkios pergalės