Vienas iš Reformacijos istorijos ir kultūros  draugijos inicijuotų renginių, skirtų Reformacijos 500-osioms metinėms – pirmųjų mokyklų Biržų krašte įamžinimas.

Buvusioje Biržų kunigaikštystėje pirmųjų  mokyklų, kartu su evangelikų reformatų bažnyčiomis, statybą  fundavo  kunigaikščiai  Radvilos. Taip XVI a. pabaigoje buvo įsteigtos pirmosios mokyklos kunigaikštystės centre Biržuose (1584 m.) ir trijuose miesteliuose: tuometiniame Radviliškyje, dabar Nemunėlio Radviliškis  (1584 m.), Papilyje (1595 m.) ir Salamiestyje, dabar Kupiškio r. (1595 m.).

Projektui įamžinti pirmąsias mokyklas mūsų krašte pritarė Biržų r. savivaldybė, o  finansavimui paraišką Lietuvos kultūros ministerijai pateikė Biržų krašto muziejus  „Sėla“. Ministerija iš dalies parėmė skulptorių plenerą, kurio metu būtų sukurtos skulptūros, papuošiančios Biržų miestą ir kunigaikštystės miestelius, o kartu įamžinančios švietimo pradžią mūsų krašte.

Jau surinkta skulptorių komanda, įvyko keli darbiniai pasitarimai, kuriuose dalyvavo  Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos, inicijavusios projektą, pirmininkas Donatas Balčiauskas, Biržų evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas, Biržų ir Kupiškio savivaldybių atstovai, šių vietovių seniūnai bei Biržų krašto muziejaus „Sėla“ atstovai ir Kupiškio kraštotyros muziejaus direktorė. Paskutiniuose pasitarimuose dalyvavo ir kursiantys skulptūras menininkai, kurie jau pristatė savo projektus. Paskutiniame pasitarime, vykusiame liepos 25 d.,  buvo nuspręsta, kuris skulptorius kuriai mokyklai sukurs atminimo ženklą, kurioje vietoje kiekviena skulptūra stovės.

Atminimo ženklas pirmajai Biržų mokyklai bus pastatytas prie dviračių tako netoli evangelikų reformatų bažnyčios, skulptūrą kurs skulptorius Kęstutis Musteikis, Nemunėlio Radviliškyje atminimo akmuo stovės prie šiandieninės mokyklos, jo autorius – Mindaugas Junčys, Papilyje skulptūra bus papuošta erdvė netoli evangelikų reformatų bažnyčios, prie parapijai priklausančio raudonų plytų pastato, būsimos skulptūros autorius – skulptorius Šarūnas Arbačiauskas. Kupiškio rajone, Salamiestyje, atminimo ženklą kurs kupiškėnas akmentašys, tautodailininkas Vytautas Jasinskas. Dėl būsimos skulptūros vietos tarėsi vietos evangelikai reformatai (ir kunigas  R.Mikalauskas), seniūnijos, mokyklos atstovai, Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas D.Balčiauskas.

Visas skulptūras planuojama sukurti ir pastatyti ik rugsėjo mėn. pabaigos, nes jau rugsėjo 29  d. planuojama skulptūras iškilmingai atidengti numatytose vietose:  Biržuose, N. Radviliškyje, Papilyje ir Salamiestyje (Kupiškio r.).

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija