Kaip atsirado ir ką reiškia žodis „bambizas“? Kodėl tikėjimas – tai „tikrasis ėjimas“?

Jei Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, kam dar Jį vaizduoti paveiksluose – juk žvelgdami į šalia esantį matome originalą? Iš šių klausimų, atsakymų į juos bei kitų faktų Lietuvos radijo žurnalistė Inga Janulytė LRT laidoje „Radijo dokumentika“ pina pasakojimą apie Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčią, jos kasdienybę, iššūkius ir didžiausią šiandien iškylančią užduotį – išlikti… jeigu tokia bus visagalio Viešpaties valia.

Laidoje girdėsite senjorų iš Papilio Jono Baltušio bei Adolfo Šleikio, Biržų evangelikų reformatų parapijos klebono kunigo Rimo Mikalausko, Evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento kunigo Tomo Šerno, evangelikų reformatų partnerės – Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio ir aktyvių parapijiečių Giedriaus bei Rūtos Vaitekūnų mintis ir netgi nuostabų Papilio evangelikų reformatų bažnyčios varpo skambesį. Deja, jis šios istorinės parapijos tikinčiuosius į pamaldas sukviečia ne taip dažnai. Visgi nors demografiniai rodikliai nedžiugina, evangelikams (ir ne tik jiems) paguodą teikia tikėjimas Dievo visagalybe – juk žmonių, tautų ir bendruomenių likimai visavaldžio Viešpaties rankose, kurio gailestingumas ir malonė neturi ribų…

Laidos įrašo galite paklausyti LRT mediatekoje.