Registracijos į „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“ pabaiga

Tarptautinė mokslinė konferencija Vilniuje „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui “

Konferencija skirta paminėti daugelyje Europos šalių minimą 500 metų Reformacijos jubiliejų. Reformacija – vakarietiškos kultūros reiškinys, padaręs didžiulę įtaką LDK visuomenės ir kultūros raidai kaip europietiškas  modernizacijos veiksnys. Konferencijos tikslas ne tik supažindinti plačiąją Lietuvos auditoriją su naujausiais Reformacijos tyrinėjimais, bet ir paskatinti konstruktyvų akademinį disputą, siekiant įvertinti Reformacijos ir protestantizmo palikimą, pamokas, vertybes kaip vieną iš visuomenės atsinaujinimo diskursų.

Konferencijos siūloma pranešimų tematika:

  • Reformacijos  Lietuvoje ryšiai su XVI-XVII a. Europa.
  • Reformacija ir valstybė: religijos tolerancija de jure ir de facto kultūros atsinaujinimo kontekste;
  • Reformacija ir visuomenė: bendruomenių, institucijų veikla ir jų įtaka visuomenės mentaliteto kaitai;
  • Reformacijos regioniniai ypatumai;
  • Reformacijos asmenybės: idėjos ir vertybės;
  • Reformacijos tekstai: religinės minties aspektai;
  • Reformacija šiuolaikinėje kultūrinėje atmintyje: įvaizdžiai, mitai, stereotipai, materialusis ir nematerialusis paveldas.

Konferencijos organizatoriai ir rėmėjai – LR Kultūros ministerija, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Klaipėdos universitetas, LMA Vrublevskių biblioteka, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Konferencijos vieta – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.

Konferencijos kalbos – lietuvių, lenkų, anglų.

Konferencijos organizatoriai užsienio šalių pranešėjams apmoka nakvynės išlaidas.

Konferencijos dalyvio užpildytą anketą prašome iki 2017 m. birželio 1 d. siųsti Deimantui Karveliui adresu – deimantas.karvelis@leu.lt.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus spausdinami LEU mokslo žurnale „Istorija“.

Informacija ir anketa>>