Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Marijampolės ev. liuteronų bažnyčioje