Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Biržų ev. reformatų bažnyčioje

„Jei liuteroniškas dvasingumas kuo ir ypatingas, tai pirmiausia visuotiniu giedojimu“, – sako Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Pasak jo, didžiąją dalį liuteronų giedamų giesmių galima pavadinti eiliuotais pamokslais, Evangelijos skelbimu. Teologine ir poetine prasme puikūs tekstai bei šimtmečius gyvuojančios melodijos išlaiko autentišką tikinčiojo ryšį su Dievu ir Bažnyčia, kreipia į artimo meilę. Tai kiekvienam tikinčiajam leidžia asmeniškai ir sąmoningai dalyvauti Dievo garbinime, jaustis bendruomenės dalimi ir tuo pačiu būti jos stiprinamam.

M.Liuteris yra pasakęs, kad „giedojimas – tai antras svarbiausias dalykas po maldos“.

Šiai iškiliai datai paminėti Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga drauge su valstybiniu choru „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas) parengė leidybai kompaktinę plokštelę bei giesmyną chorams. Juose surinktos pačios vertingiausios ir dažniausiai evangelikų liuteronų bei reformatų bažnyčiose giedamos reformacijos laikų giesmės – choralai su paties M. Liuterio ir jo amžininkų tekstais ir melodijomis.

Vertinga protestantiškų giesmių kompaktinė plokštelė ir giesmynas bus  pristatyti tiek moksliniuose renginiuose, konferencijose, tiek bažnytinėse ir koncertinėse erdvėse.

Antroji projekto „Reformacijai – 500“ dalis – 27 koncertų turas po Lietuvą. Valstybinis choras „Vilnius“ kartu su sopranu Asta Krikščiūnaite, baritonu Jonu Sakalausku, bosu Liudu Mikalausku, aktoriumi Vytautu Rumšu vyresniuoju ir Čiurlionio kvartetu apsilankys daugelyje regioninių miestų ir miestelių, kurie turi išsaugoję evangelikų liuteronų ir reformatų gilias kultūros tradicijas bei gyvas bendruomenes.

Galiausiai, bendradarbiaujant su Lietuvos Kompozitorių Sąjunga, norima senosioms reformacijos laikų giesmėms suteikti naujų spalvų. Kompozitoriai aranžuoja ir kuria naujas kompozicijas, remdamiesi protestantišku choralu. Koncertuose galėsime išgirsti kompozitoriaus Laimio Vilkončiaus advento giesmės „O, kaip galiu vertingai“ naują aranžuotę.

Biržuose šventinis koncertas vyks jau šį sekmadienį, gegužės 21 d.,11 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje,ev. reformatų pamaldų metu. Kviečiame visus susipažinti su ev. reformatų pamaldomis ir išgirsti gražiausias liuteronų ir reformatų giesmes.

Gegužės 21 d., sekmadienis, 11 val.

BIRŽŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA

Atlikėjai:

Valstybinis choras „VILNIUS“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)

DAINIUS JOZĖNAS (koncertmeisteris)

Aktorius

VYTAUTAS RUMŠAS

Dirigentas

ARTŪRAS DAMBRAUSKAS

Programoje –

gražiausios evangelikų liuteronų ir reformatų giesmės bei Vakarų Europos kompozitorių kūriniai.

www.ref.lt