Evangeliškų giesmių turas po Lietuvą – koncertas Žeimelio ev. liuteronų bažnyčioje