2017 m. balandžio 25 d. „Žinija“ pakvietė į atvirą nemokamą paskaitą „Europos Reformacijai – 500. Nepasirinktas Lietuvos kelias“,

kurią skaitė gerai žinomas istorikas, Reformacijos epochos tyrėjas doc. dr. Deimantas Karvelis.

Paskaitoje buvo nagrinėjama Reformacijos samprata, priežastys, įtaka Europos visuomenės ir mentaliteto kaitai, aptarti Reformacijos sklaidos Lietuvoje būdai ir aplinkybės, Reformacijos srovės LDK (liuteronizmas, kalvinizmas, arijonizmas), jų įtaka sociokultūriniams procesams, žymiausios Lietuvos Reformacijos asmenybės (A. Kulvietis, S. Rapolionis, Radvilos), ryškiausi Reformacijos laikotarpio tekstai bei jų idėjos.

Jūsų dėmesiui siūlome paskaitos vaizdo įrašą: