Minint 500-ąsias Reformacijos metines, „Mokytojo TV“ pradėjo istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų ir dorinio ugdymo tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą 8–12 klasių mokiniams.

Pamokas veda žinomi šalies mokslininkai.

Įvadinės tiesioginės transliacijos-pamokos „Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė“ vaizdo įrašas http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/reformacija-europoje-judejimo.html.

Antros tiesioginės transliacijos – pamokos  „Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės“ vaizdo įrašas http://mokytojotv.blogspot.lt/2017/04/reformacija-lietuvoje-asmenybes-tekstai.html.

Pamokų ciklo metu mokslininkai:

  • Prieš kiekvieną transliaciją parengia medžiagą mokiniams, padedančią pasiruošti transliacijai (užduotys pateikiamos prie vaizdo įrašo).
  • Per transliaciją pateikia atsakymus į mokinių užduotus klausimus.
  • Pamokos pabaigoje pateikia aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti skirtų užduočių (tiriamųjų, projektinių-kūrybinių darbų, dalyko skaitymo ir rašymo gebėjimus ugdančių užduočių ir kt.), kurias mokiniai gali atlikti per kitas mokytojų vedamas.
  • Pateikia papildomų tiriamųjų, projektinių – kūrybinių užduočių užsiregistravusiems mokiniams ir juos konsultuoja užduočių atlikimo metu (registracija el. paštu gryboviene@upc.smm.lt).
  • Mokinių pateiktus darbus išanalizuoja ir įvertina. Geriausiai atlikti darbai bus apdovanoti gruodžio mėnesį, pasibaigus transliacijų ciklui. Mokinių atliktų darbų lauksime iki š.m.  lapkričio 30 d.

Informaciją apie būsimas transliacijas –  pamokas rasite „Mokytojo TV“ transliacijų tinklelyje.

Ugdymo plėtotės centras