Kristijono Donelaičio skaitymai Marijampolėje

Balandžio 28-ąją Marijampolėje rengiami Skaitymai, skirti Mažajai Lietuvai ir Kristijonui Donelaičiui.

Renginys prasidės 14.30 val. atminties pamaldomis evangelikų liuteronų bažnyčioje. Po to K. Donelaičio atminimas bus pagerbtas prie jo paminklo.

16 val. Marijampolės kultūros centro mažojoje salėje vyks konferencija ir „Pavasario linksmybių” skaitymai devyniomis pasaulio kalbomis. Renginio svečiai – Įsruties (Černiachovsko) pedagoginio instituto studentai ir dėstytojai, Stalupėnų (Nesterovo) kultūros ir švietimo darbuotojų delegacija, Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksejus Bartnikas, Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas, kunigas docentas habil. dr. Darius Petkūnas.

Renginio metu koncertuos Jurbarko senovinės muzikos ansamblis „Tocco musicale“ ir ansamblis „Marijampolės kanklinykai“, pasirodys skaitovai.

Balandžio 29-ąją 9 valandą iš Kultūros centro aikštelės rengiama išvyka į Vištyčio piliakalnius „Žvilgsnis į Rytprūsius nuo Vištyčio kalvų“.

Organizatoriai kviečia dalyvauti šiuose renginiuose.

http://donelaitis.info