Besidomintiems Reformacijos Lietuvoje ir iškilių jos atstovų – didikų Radvilų istorija pristatome istoriko, doc. dr. D. Karvelio monografiją. Išsamus leidinio pavadinimas: Deimantas Karvelis „Iš Radvilų giminės istorijos: Biržų kunigaikštystė ir jos visuomenė 1547-1655 metais“, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, Vilnius, 2015.

Monografijoje, gausiai iliustruotoje istoriniais šaltiniais, socialinės komunikacijos aspektu nagrinėjama protestantiškos Biržų-Dubingių Radvilų šakos privačios valdos (Biržų kunigaikštystės) visuomenės istorija. Reformacijos laikų visuomenės gyvenimas atskleidžiamas per atskirų socialinių grupių (bajorų, miestiečių, valstiečių, dvasininkų, tautinių ir religinių mažumų) paveikslą bei analizuojant XVI-XVII a. laikotarpio visuomenės bendravimo centrus (dvarą, bažnyčią, pilį, karčemą, mokyklą). Didžiulis dėmesys knygoje skiriamas protestantiškos valdos konfesinei istorijai: atkleidžiamas didikų Radvilų santykis su tikėjimu, jų konfesinė elgsena ir politika, rekonstruojamas protestantiškų bendruomenių tinklas, „tikybinės prievartos“ fenomenas, palietęs didžiąją dalį vietos visuomenės, aptariama evangelikų reformatų dvasininkijos veikla, ekonominiai bažnytinės aplinkos kontekstai, komunikacinis protestantiškų mokyklų, špitolių, laidotuvių vaidmuo.

Monografiją bus galima įsigyti jungtiniame protestantiškų leidyklų stende „Reformacijai 500“ (3-ioje Akademinių ir mokslo leidyklų salėje (stendo numeris 3.16).