2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema „Susitaikymas“

Rytų stačiatikių Bažnyčias ir protestantiškas bendruomenes vienijanti Ekumeninė Bažnyčių taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba paskelbė 2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės temą bei kasmetę brošiūrą. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. minime Reformacijos 500 metų sukaktį, buvo pasirinkta tema „Susitaikymas – nes Kristaus meilė valdo mus (2 Kor 5, 14–20). 2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės medžiagai būdingi du akcentai: džiaugsmas dėl Dievo meilės, kuri „išteisina žmoniją tik per malonę“, apmąstant svarbiausias Bažnyčios problemas, kurias atvėrė Martyno Liuterio Reformacija, ir skausmas dėl didelio susiskaldymo, nuo kurio kenčia Bažnyčios vienybė. Šių metų maldų tema suvokiama kaip galimybė žengti susitaikymo link.

2017 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės temos ištakos – Popiežiaus Pranciškaus 2013 m. apaštališkasis raginimas Evangelii Gaudium (Evangelijos džiaugsmas), kuriame cituojama minėta Šventojo Rašto eilutė: Kristaus meilė valdo mus (2 Kor  5, 14). Medžiagą šių metų Maldų už krikščionių vienybę savaitei parengė Vokietijos bažnyčių taryba – iš dešimties narių, skirtingų bažnyčių atstovų, sudarytas komitetas 2014–2015 m. susitiko tris kartus ir parengė reikiamus tekstus. 2017 m. Maldų savaitės medžiagoje ypač daug dėmesio skiriama ekumeninėmis pamaldoms ir Reformacijos paminėjimui.

Maldų už krikščionių vienybę savaitės medžiagoje atkreipiamas dėmesys, jog pasirinktoje Biblijos ištraukoje pabrėžiama, kad susitaikymas yra Dievo dovana, skirta visai kūrinijai. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį (19 eil.). Taigi dėl šio Dievo veiksmo tie, kurie buvo sutaikyti Kristuje, raginami skelbti šį susitaikymą žodžiais ir darbais, nes Kristaus meilė valdo mus.

Tradiciškai Šiaurės pusrutulyje Maldų už krikščionių vienybę savaitė vyksta sausio 18–25 dienomis. Šias datas 1908 m. pasiūlė religinės bendruomenės „Susitaikinimo bendrija“ įkūrėjas, dvasininkas Paulas Wattsonas.

2017 m. Maldų už krikščionių vienybės savaitę brošiūrą (anglų k.) galima atsisiųsti iš čia.

Šaltiniai: Graymoor ekumeninis ir tarpreliginis institutas ir Pasaulinė bažnyčių taryba