Prieš ketvirtį amžiaus (1992 balandžio 25 d.) susikūrė Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija.

Buvo deklaruota, kad „Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija yra pasaulietinė, nekonfesinė, nepolitinė, dorovinio ir kultūrinio tobulinimosi organizacija, siekianti skatinti per 500 metų Reformacijos propaguotas humanistines švietimo, tautiškumo bei tolerancijos idėjas ir apmąstyti jų gyvybingumą bei prasmę šiandieninėje modernioje, tačiau dažnai išskirtinių materialinio komforto vertybių tesiekiančioje, susipriešinusioje visuomenėje.“

Ši deklaracija yra rezultatas daugiau kaip dešimties diskusinių susirinkimų, kuriuos grupė entuziastų pradėjo Biržuose Radvilų pilyje, ir buvo baigta steigiamajame suvažiavime Vilniuje Mokslų akademijos didžiojoje posėdžių salėje

Neformaliai buvo užprogramuota ne kovos, bet konstruktyvi kūrybos dvasia. Draugijos veiklos efektyvumą lėmė visų jos narių geranoriškas ir demokratiškas dalyvavimas. Apie tai liudija per 25 metus išleistos knygos, Draugijos interneto svetainėje skelbti straipsniai, daugiau negu 300 įvairių paskaitų, susitikimų, disputų, kelionių, parodų,  mokslo premijos ir pagaliau LR Seime priimtas nutarimas paminėti 500-ųjų metų Reformacijos sukaktį 2017 metus paskelbiant Reformacijos metais. Dėkojame visiems Reformacijos draugijos nariams ir rėmėjams už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą. Labiausiai nusipelniusius Draugijos valdyba pagerbs rudenį, spalio mėn. tarptautinės konferencijos „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros atsinaujinimui“ metu LDK Valdovų rūmuose.

Būkime ištikimi mūsų Draugijos devizui: Reformacija – veiksmo tiltas tarp praeities, dabarties ir ateities.

Sveikiname bendraminčius su Reformacijos draugijos 25 metų jubiliejumi!

Švęskime Reformacijos 500-ąsias metines!

LRIKD Garbės pirmininkas prof. Sigitas Kregždė

LRIKD pirmininkas Donatas Balčiauskas

www.reformacija.lt

P. S. Prie sveikinimų Lietuvos Reformacijos ir kultūros draugijai prisideda ir svetainės reformacija500.lt redakcija.