Pirmieji liuteronai Žemaitijoje

Klaipėdos universiteto istorikas doc. dr. Vacys Vaivada, parašęs ne vieną straipsnį apie protestantizmą Žemaitijoje, 2004 m. išleido monografiją[1] „Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a.“, kurioje yra įdomių žinių apie pirmuosius Žemaitijos evangelikus liuteronus. (daugiau…)

1 2 3 4 5