Balandžio 21-22 d. Palangos evangelikų liuteronų parapijoje vyko bažnyčios muzikų dviejų dienų seminaras „Te Deum Laudamus ir Reformacijos laikų muzika“. Seminarą vedė Misūrio Sinodo atstovas kun. James Krikava.

Balandžio 22 d. sušauktas Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos (LEBMS) visuotinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Pastarasis trejų metų kadencijai išrinko naują organizacijos valdybą, visi jos nariai priklauso evangelikų liuteronų bažnyčiai. Susirinkime apžvelgta organizacijos pastarųjų metų veikla, patvirtinti artimiausi planai. 2018 m. rugpjūčio pabaigoje vakarų Lietuvoje numatomas Europos evangeliškos bažnytinės muzikos konferencijos (EKEK) susitikimas. Šių metų kovą būsimojo susitikimo svarbiausi organizaciniai klausimai buvo aptarti tarptautiniame pasitarime Rygoje.

Be kitų šiemet numatomų jau seniai tradiciniais tapusių renginių, švenčiant Reformacijos 500 metų jubiliejų, LEBMS rengia evangeliškų giesmių koncertinį turą po Lietuvą, kuriame dalyvauti kviečiami ir vietinių parapijų chorai bei atlikėjai. Koncertų metu pristatoma šių metų pradžioje įrašyta evangeliškų giesmių kompaktinė plokštelė. Koncertinis turas balandžio 22 d. prasidėjo Palangos evangelikų liuteronų bažnyčioje ir tęsis iki lapkričio.

Apie LEBMS visuotinį susirinkimą išsamiau skaitykite „Lietuvos evangelikų kelyje“, Nr.4-5. Šiame laikraščio numeryje rasite ir preliminarų koncertinio turo tvarkaraštį.

LRT „Mažosios studijos“ laidoje „Daug buveinių“ galite išgirsti pokalbį su LEBMS valdybos pirmininke Laura Matuzaite-Kairiene